ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Χρήσιμες Συνδέσεις
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.ΑΑ)
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α) υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εποπτεύει 172 Ασφαλιστικούς Φορείς, μεταξύ των οποίων 24 Κύριας Ασφάλισης, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Χώρας.
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Τελωνειακή Ενημέρωση
Τελωνειακή Ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχία) Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Μεταφορών και επικοινωνιών.
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άλλες Συνδέσεις
Ανά σελίδα