ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Erasmus+, ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω της κινητικότητας
Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 2021 08:23:03


Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, απέστειλε στο ΒΕΘ πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο « Erasmus+, ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω της κινητικότητας ».Οι απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της αγοράς εργασίας για προσόντα και δεξιότητες , που θα καθιστούν το άτομο ικανό να αντεπεξέλθει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οδηγούν κάθε άτομο ξεχωριστά να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει. Το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει τη δυνατότητα αυτή στους συμμετέχοντες μέσω της δια βίου μάθησης και των προγραμμάτων κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και την ενίσχυση των δεξιοτήτων στο κείμενο που ακολουθεί.