ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Δημοσίευση Ν4947/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του ΕΚ & του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:34:35
Σε λειτουργία την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 το North Evia – Samos Pass
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:54:38
Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με παράταση χρόνου της ισχύουσας σύμβασης μέχρι 30/06/2023
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:53:52
Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος από το gov.gr
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:52:19
Τροπολογία για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:17:53
Ενημέρωση σχετικά με Μεξικό, Αίγυπτο & Κολομβία
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:10:32
Παγκόσμια Τράπεζα: Πρόσληψη συμβούλου για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου υποδομών
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:09:21
Σεμινάριο ISO 45001:2018 Επιθεωρητής – Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, IRCA-CQI Approved
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:06:17
Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ΜμΕ σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 15:05:18
ΚΕΕΕ: Τα μέλη των Επιμελητηρίων Ελλάδος στηρίζουν το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2022 16:29:05
214 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα