ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Επανεξέταση αιτήσεων που απορρίφθηκαν
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:59:29
Εκ νέου αίτηση στο power pass για όσους πολίτες αλλάξουν στοιχεία κατοικίας
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:58:39
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: «Επαγγελματικά Λύκεια και Εκπαιδευτικές Διαδρομές»
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:41:33
Διεθνής κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, εξοπλισμού εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:40:07
11η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων Ινδίας
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:39:07
3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE 2022”
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2022 10:37:51
Δημοσίευση Νόμου 4941/2022 - Ειδικές ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα – Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων («Κ.Ε.Δ.Ε»)
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:49:09
myAADE: Νέα υπηρεσία για τους πολίτες με τον Μηνιαίο Φορολογικό Λογαριασμό
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:39:26
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021»
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:37:37
Δημοσίευση Ν4947/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του ΕΚ & του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:34:35
214 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα