ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη Αστυνομικού Πρατηρίου του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2019 10:07:23
Όπως γνωστοποίησε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης η Σχολή Αστυφυλάκων Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής εν όψει της εκπαίδευσης και διαμονής των Πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων, εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής, για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Ιούλιο 2020, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για τα αναγκαία είδη (αστυνομικά είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, γραφική ύλη , κ.α.) που θα διατίθενται στο Αστυνομικό Πρατήριο και την εξεύρεση των χαμηλότερων τιμών προς όφελος των εκπαιδευομένων, σε συνάρτηση πάντοτε με την άριστη ποιότητα. Η χρονική ισχύς των προσφορών θα αφορούν οπωσδήποτε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου και θα συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα της άδειας λειτουργίας του καταστήματος-επιχείρησης (όπου απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος), καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι προσφορές θα είναι είτε έγγραφες (στις οποίες θα αναγράφεται και η χρονική ισχύς αυτών), μέσα σε κλειστούς φακέλους που θα γράφουν εξωτερικά την επωνυμία κλπ στοιχεία της επιχείρησης, είτε θα αποσταλούν με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και θα περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, δύναται να ζητηθούν δείγματα από συγκεκριμένα προϊόντα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επιλογή των εν λόγω προϊόντων. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 18/11/2019 και ώρα 13.30 στην εν λόγω Υπηρεσία, οπότε θα γίνει και η αποσφράγιση αυτών. Το έγγραφο του διαγωνισμού, με επισυναπτόμενη κατάσταση με τα είδη που ζητούνται βρίσκεται στα γραφεία του ΒΕΘ – Τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος –Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310241383. Περισσότερες πληροφορίες: τηλ.2531057012, email: diax.tdakomotini@astynomia.gr , αρμόδιος Α/Β΄ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
Ανακοίνωση διαγωνισμού από το Τουρκικό Συμβούλιο Σιτηρών
Ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου 2019 11:35:05
Ενημέρωση από την Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα για επενδυτικές ευκαιρίες στο Μαυροβούνιο
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2019 12:54:14
Μηδενισμός δασμών στην ΕΟΕ για πρώτες ύλες γουνοποιίας (ΚΣΟ 4301 και 4302)
Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2018 08:06:14
Ενημερωτικό Δελτίο-Ειδήσεις για την οικονομία, Αναφορές για τους τομείς εξαγωγών, Επιχειρηματικές αποστολές στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Τουρκία
Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2018 12:02:54
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2018 10:55:54
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία
Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2016 11:30:07
Επανεκκίνηση πληρωμών προς ιδιωτικές τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις και υπεργολαβίες
Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2016 13:12:25
Ετήσια οικονομική έκθεση Βουλγαρίας 2015 (και Α΄ εξάμηνο 2016)
Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 12:11:49
Η Ρωσική αγορά ελαιόλαδου
Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2016 08:17:08
5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
Ανά σελίδα