ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Βιοτεχνία
Ρυθμίσεις 120 δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2019 10:15:00


Γεγονός είναι πια η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Παρακάτω περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο το τι προβλέπεται για τα νέα προσωρινά σχήματα ρυθμίσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις (ν. 4611/2019).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ / ΕΦΚΑ

Πεδίο εφαρμογής:

• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2018 ακόμη και αν έχουν ρυθμίσει ή είναι σε διαδικασία ρύθμισης με άλλα εργαλεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ή ο ν. Κατσέλη ή οι 100 δόσεις του 2015.
 
• Εάν τα χρέη έχουν δημιουργηθεί αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί, τότε θα μπορούν να ρυθμιστούν όταν αυτά βεβαιωθούν.

Μεθοδολογία ρύθμισης:
 
• Επανυπολογισμός βασικής οφειλής επαγγελματιών Το νέο στοιχείο που περιλαμβάνει η ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία είναι το «κούρεμα» της βασικής οφειλής λόγω επανυπολογισμού της οφειλής του ασφαλισμένου από το 2002 έως το 2016 βάση του ετησίου εισοδήματος (ν. Κατρούγκαλου) και όχι με το παλαιό σύστημα των ετών ασφάλισης και ασφαλιστικών κλάσεων.
Έτσι η βασική οφειλή των περισσότερων επαγγελματιών θα υπολογιστεί σε 160 ευρώ μηνιαίως αν αυτό θα προέκυπτε βάση της φορολογικής τους δήλωσης με το σύστημα που εφαρμόστηκε τα έτη 2017 και 2018. Στη συνέχεια εφαρμόζεται σύστημα δόσεων και κούρεμα προσαυξήσεων επί του νέου ποσού που προκύπτει.
Ο επανυπολογισμός δεν είναι υποχρεωτικός αλλά εθελοντικός. Τυχόν μείωση των εισφορών οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση των συντάξιμων απολαβών

• Ρύθμιση χρεών επαγγελματιών μη μισθωτών

Έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με διαγραφή 85% των προσαυξήσεων και προστίμων με ελάχιστη δόση 50 ευρώ

• Ρύθμιση χρεών αγροτών

Έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με διαγραφή 100% των προσαυξήσεων και προστίμων με ελάχιστη δόση 30 ευρώ

• Ρύθμιση χρεών συνταξιούχων

Ένταξη των οφειλών που παρακρατούνται από τη σύνταξη σε ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με διαγραφή 85% των προσαυξήσεων και προστίμων με ελάχιστη δόση 50 ευρώ

Ρύθμιση χρεών ατόμων που συμπληρώνουν όριο σύνταξης έως 31/12/2019

Η ρύθμιση αφορά και σε περίπου 80.000 «εγκλωβισμένους ασφαλισμένους», οι οποίοι ενώ έχουν συμπληρώσει τις άλλες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, (67 χρονών με συγκεκριμένα έτη ασφάλισης) δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, λόγω οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί θα μπορέσουν αμέσως να βγουν στη σύνταξη, και μέσα από μια παρακράτηση που θα γίνεται στη σύνταξή τους και πάλι σε έως 120 δόσεις να αποπληρώσουν την οφειλή τους.

Ειδικά πάλι για τους αγρότες, το όριο της οφειλής αλλάζει προς το ευνοϊκότερο: η οφειλή που μπορεί να έχει ένας αγρότης σήμερα είναι 4.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Αυτό αυξάνεται στις 6.000 ευρώ για όσους μπουν στη ρύθμιση, προκειμένου να καλυφθούν περισσότεροι. Δίνονται έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με διαγραφή 85% των προσαυξήσεων και προστίμων με ελάχιστη δόση 50 ευρώ. Με βάση τον νόμο, στην πάγια ρύθμιση που θα ισχύει για τους συνταξιούχους μετά τη λήξη της ρύθμισης των 120 δόσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, αυξάνονται οι δόσεις (από 40 σε 60) σε όσους συνταξιοδοτούνται και η οφειλή τους παρακρατείται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως όσοι δεν υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις 120 δόσεις και συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με οφειλές (έως 20.000 ευρώ στον πρώην ΟΑΕΕ και έως 15.000 ευρώ στο πρώην ΕΤΑΑ) η αποπληρωμή των οφειλών θα γίνεται σε 60 δόσεις από 40 που προβλεπόταν έως σήμερα. Η ελάχιστη δόση που θα μπορεί να καταβάλλει ο συνταξιούχος ορίζεται στα 50 ευρώ.
 
• Ρυθμίσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών

Για τις εργοδοτικές οφειλές (οι οφειλές των επιχειρήσεων από την απασχόληση των μισθωτών τους) υπάρχουν 2 εναλλακτικές Εφ άπαξ εξόφληση όλου του ποσού με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% ή ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με διαγραφή 50% των προσαυξήσεων και προστίμων με ελάχιστη δόση 50 ευρώ.

Λοιπά οφέλη από τη ρύθμιση:
• Άρση κατασχέσεων
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Κληρονομικότητα ρύθμισης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

• Να τηρεί με απόλυτη συνέπεια τη ρύθμιση και να μην χαθούν 2 δόσεις

• Να είναι συνεπής σε όλα τα χρέη μετά την 1/1/2019 έστω και σε πάγια ρύθμιση (των 12-24 δόσεων)

• Αν βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον ΕΦΚΑ ο οφειλέτης πρέπει να παραιτηθεί

• Απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται επαναφορά προσαυξήσεων που διαγράφηκαν και πλήρη αναβίωση οφειλής

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Πεδίο εφαρμογής:

• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για χρέη που βεβαιώθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2018

• Ο οφειλέτης μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις)

• Δεν εντάσσονται στο Νόμο όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει με άλλο εργαλείο ρύθμισης, όπως οι 100 δόσεις του 2015 ή οι δόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ή του ν. Κατσέλη

• Η αίτηση γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. Δ.Ο.Υ.)
 
• Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί έως και την 28.6.2019

• Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

• Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά τις 06.05.2019, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

Μεθοδολογία ρύθμισης:
 
• Με μόνη την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%.

• Δεν διαγράφονται τα πρόστιμα.

Στη συνέχεια οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

• Φυσικά πρόσωπα Έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5% με ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Αν το εισόδημα είναι κάτω των 10.000 ευρώ και η οφειλή ως 3.000 ευρώ δεν υπάρχει επιτόκιο.

Κλιμάκωση αριθμού δόσεων με εισοδηματικά κριτήρια

- Έως 10.000 ευρώ 120 δόσεις
- Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. Για τα εισοδήματα αυτά, εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του. Επίσης, προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων

Για τμήμα εισοδήματος:

- από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%
- από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%
- από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%
- από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%
- από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%
- από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%
- από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%
- πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25% 

Οι συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής κατά μία μονάδα για ένα τέκνο, κατά 2 μονάδες για δύο τέκνα, κατά 3 μονάδες για τρία τέκνα και άνω.
 
• Μείωση προσαυξήσεων αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των δόσεων:
 -120 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 10%
-100 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 25%
- 80 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 35%
- 60 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 45%
- 40 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 75%
- 20 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 85%
- 10 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 90%

Στο παράρτημα στο τέλος δίνονται και κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
 
• Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δίνεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν για τα φυσικά πρόσωπα. Αν έχει γίνει διακοπή εργασιών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του έτους διακοπής εργασιών.
 
• Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής:

Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 24 δόσεις.
Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 36 δόσεις. Με μόνη την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%.
Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του ποσού βασικής οφειλής οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Επίσης, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό (24 ή 36, ανά περίπτωση).

Η μείωση προσαυξήσεων αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των δόσεων ως εξής:
- 24 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 10%
- 19-22 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 20%
- 13-18 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 40%
- 7-12 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 60%
- 2-6 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 80%
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη μείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Λοιπά οφέλη από τη ρύθμιση:
• Φορολογική ενημερότητα
• Αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών
• Δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από το δεσμευμένο λογαριασμό.
• Μερική άρση του δεσμευμένου λογαριασμού, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλεται για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

• Να τηρεί με απόλυτη συνέπεια τη ρύθμιση και να μην χαθούν 2 δόσεις
• Να είναι συνεπής σε όλα τα χρέη μετά την 1/1/2019 έστω και σε πάγια ρύθμιση (12-24 δόσεις)
• Αν βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την ΑΑΔΕ ο οφειλέτης πρέπει να παραιτηθεί
• Απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται επαναφορά προσαυξήσεων που διαγράφηκαν και πλήρη αναβίωση οφειλής

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

• Τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους όλης της χώρας, σε έως και 100 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ.
• Αφορά στις οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τους δήμους, αλλά και προς τα νομικά τους πρόσωπα, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και τέλη, φόρους, εισφορές και τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τους δήμους προς τους οφειλέτες στο προηγούμενο διάστημα.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (αφορούν και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την εξαίρεση του παραδείγματος 6 που περιλαμβάνει έκπτωση λόγω τέκνων)

1. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 € και συνολική οφειλή 3.600 €. Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 € (γιατί το εισόδημα είναι έως 10.000 €).

2. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 13.000 € και συνολική οφειλή 3.000 €. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες 3.000 € Χ 4% = 120 € (ετήσια ικανότητα αποπληρωμής) Άρα, μηνιαία ικανότητα 120 / 12 = 10 € Λόγω της ελάχιστης καταβολής 30 € ανά μήνα, προκύπτει αριθμός δόσεων 3.000 € / 30 = 100. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 100 δόσεις.

3. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 € και συνολική οφειλή 30.000 €. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 € Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 € Χ 8% = 80 € Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 € Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 € Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 € / 48,33 = 620. Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

4. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 51.000 € και συνολική οφειλή 3.000 €. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 8% = 400 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 10% = 500 € Για τις επόμενες επιπλέον 20.000 € Χ 12% = 2.400 € Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 € Χ 15% = 150 € Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 3.950 € Άρα, μηνιαία ικανότητα 3.950/ 12 = 329,17 € Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 3.000 € / 329,17 = 9,11, άρα 9 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις ελάχιστες 18 δόσεις.

5. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 € και οφειλή 6.000 €. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 4% = 200 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 6% = 300 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ 8% = 400 € Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ 10% = 500 € Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 € Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 € Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

6. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 €, οφειλή 6.000 € και ένα (1) τέκνο. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000 €, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (4-1)=3% = 150 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (6-1)=5% = 250 € Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 € Χ (8-1)=7% = 350 € Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 € Χ (10-1)=9% = 450 € Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 € Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 € Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 € / 100 = 60 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.