ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Βιοτεχνία
Νέος πρόεδρος στην ΟΒΣΘ ο Αθανάσιος Νικολόπουλος
Ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 2017 10:58:00


Η σύνθεση του νέου προεδρείου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ) ανακοινώθηκε, μετά από σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της.

Έπειτα από την παραίτηση του Γιάννη Παπαργύρη από τη θέση του Προέδρου και από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΒΣΘ, το ∆Σ της συνεδρίασε στις 16/10/2017 και αποφάσισε ότι οι θέσεις του Προεδρείου αναδιανέμονται ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Νικολόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος ∆άρης

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Καραπινίδης

Μέλος Προεδρείου: Παύλος Αραβίδης

Μέλος Προεδρείου: Νεόφυτος Παπαδόπουλος