ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Οι τέσσερις στόχοι της Πειραιώς για το 2019
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2019 13:04:00


«Θεωρούμε ότι η δυναμική που αναπτύσσει η οικονομία θα οδηγήσει σύντομα σε περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους ξένους οίκους αξιολόγησης», τόνισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Σε ό,τι αφορά τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, επεσήμανε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Οι στόχοι της Tράπεζας Πειραιώς για το 2019 είναι τρεις: α) Η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των NPEs με ορίζοντα το 2021, γ) η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και δ) η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμφωνία της τράπεζας με τον σουηδικό όμιλο Intrum ως προς τη διαχείριση των NPEs ύψους 27 δισ. ευρώ και υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει την Πειραιώς να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Τη χαρακτήρισε «ορόσημο» για την τράπεζα.

Στο μέτωπο της κερδοφορίας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το 2018 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από πολλά έτη που η Πειραιώς επέστρεψε στην κερδοφορία και τόνισε ότι η πορεία «για την αποκατάσταση της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά».

Κλείνοντας ανέφερε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές, οι στόχοι φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι, γεγονός που θα επιτρέψει στην τράπεζα να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σημείωσε δε ότι η τράπεζα θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των τόκων προς το Δημόσιο για τα CoCos ύψους 160 εκατ. ευρώ στις 2 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Γ. Χαντζηνικολάου τόνισε ότι η έκδοση ομολόγου Tier II στην οποία προέβη η τράπεζα τις προηγούμενες ημέρες, άνοιξε μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης για το τραπεζικό σύστημα. Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να συνδράμει στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς και ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί ευκαιρία για ένα «νέο ξεκίνημα». Εκτίμησε ότι το 2019 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί 1,5-2%, με κεντρικούς άξονες τις εξαγωγές και την κατανάλωση, και είπε ότι η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στις τράπεζες και αυτό φαίνεται στο μέτωπο της ρευστότητας, όπου υπάρχει αύξηση καταθέσεων, στον μηδενισμό του ELA, στον περιορισμό της δανειακής έκθεσης από το ευρωσύστημα και στην ικανοποιητική και αυξανόμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η τράπεζα, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, θα δώσει έμφαση στην ταχύτερη εξυγίανση μέσω της δραστικής μείωσης των NPEs.