ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Νέος πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2019 15:58:00


Σε σώμα και με άμεση ισχύ, συγκροτήθηκε το νέο εννεαμελές Διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, με τον κ.Θεόδωρο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει πρόδρος και τον Αντώνη Μπούρη να τοποθετείται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως γνωστοποιήθηκε με σημερινή ανακοίνωση της ΚΑΘ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), που αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της ΚΑΘ ΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε στη (χθεσινή) συνεδρίαση του, το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ.

Ειδικότερα, ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ ΑΕ, μη Εκτελεστικό Μέλος.Ο κ Αντώνης Μπούρης, ως διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και την πεντάδα συμπληρώνουν ως μη εκτελεστικά μέλη οι κ. Αλέξανδρος Φωτεινός, Παναγιώτης Μαγκάς και Βασίλης Χάϊτας.

Το εννεαμελές Διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΘ ΑΕ συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο του συνδέσμου ΕΚΛΘ (μη εκτελεστικό μέλος), τον εκπρόσωπο της ένωσης ΕΚΘ (μη εκτελεστικό μέλος) και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (μη εκτελεστικό μέλος) καθώς και με τον κ. Θεόδωρο Κογιάννη (μη εκτελεστικό μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με σχετική διάταξη.