ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Folli - Follie: Δάνεια 45 εκατ. ευρώ κατήγγειλαν οι πιστώτριες τράπεζες
Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2018 13:28:00


Στην καταγγελία υφιστάμενων δανείων της Folli-Follie, συνολικής αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ, προχώρησαν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες κήρυξαν άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το υπολειπόμενο ποσό της δανειακής σύμβασης, το οποίο ανά τράπεζα διαμορφώνεται ως εξής:

Alpha Bank 5,057 εκατ. ευρώ (επίδοση 6 Σεπτεμβρίου 2018)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 21,497 εκατ. ευρώ και 2,552 εκατ. ευρώ (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018)

Eurobank Ergasias 6,503 εκατ. ευρώ (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018)

Τράπεζα Πειραιώς 10,034 εκατ. ευρώ (επίδοση 10 Σεπτεμβρίου 2018)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις τράπεζες κατέθεσαν την Παρασκευή αίτηση, προκειμένου να απορριφθεί το αίτημα της Folli-Follie για υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Συγκεκριμένα, αξίωσαν:

  • την απόρριψη της εκκρεμούς αίτησης της εταιρίας και τη μη παράταση της ισχύος της προσωρινής διαταγής
  • την εξαίρεση του ενεχύρου των ελληνικών τραπεζών επί μετοχών εκδόσεως της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ από οποιαδήποτε απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρίας, αν το Δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας
  • την απαγόρευση στην εταιρία να συναινεί στην εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας υπέρ των πιστωτών της

Το αίτημα των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθεί την 12η Σεπτεμβρίου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μαζί με την εκκρεμή αίτηση της Folli-Follie για υπαγωγή στο άρθρο 106(α)6 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η ανακοίνωση της FF

Η Follie Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία1 (η Εταιρία) παρέχει την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση στην αγορά σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Ενέργειες των πιστωτών της Εταιρίας: 

Oι τράπεζες Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. επέδωσαν στην Εταιρία δηλώσεις καταγγελίας των υφισταμένων συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της Εταιρίας, κηρύσσοντας άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το χρεωστικό κατάλοιπο του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού κάθε πίστωσης, νομιμοτόκως από την επίδοση κάθε δήλωσης καταγγελίας, ως εξής:

(α) Alpha Bank ΑΕ €5,057,999.77 (επίδοση 6 Σεπτεμβρίου 2018); (β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, €21,497,428.29 and $2,552,996.40 (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018), (γ) Eurobank Ergasias ΑΕ, €6,503,683.33 (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018), και (δ) Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, €10.034.651,53 (επίδοση 10 Σεπτεμβρίου 2018);

Αναφορικά με την εκκρεμή αίτηση της Εταιρίας υπό το άρθρο 106(α)6 του Πτωχευτικού Κώδικα, καθεμία από τις ανωτέρω τράπεζες και η Τράπεζα Αττικής ΑΕ (από κοινού, οι "Ελληνικές Τράπεζες") κατέθεσαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 κύριες παρεμβάσεις κατά της Εταιρίας, με αίτημα: (1) την απόρριψη της εκκρεμούς αίτησης της Εταιρίας και την μη παράταση της ισχύος της προσωρινής διαταγής, (2) αν το Δικαστήριο ήθελε να κάνει δεκτή την αίτηση της Εταιρίας, την εξαίρεση του ενεχύρου των Ελληνικών Τραπεζών επί μετοχών εκδόσεως της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ από οποιαδήποτε απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρίας, καθώς και (3) την απαγόρευση στην Εταιρία να συναινεί στην εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας υπέρ των πιστωτών της. Οι κύριες παρεμβάσεις των Ελληνικών Τραπεζών θα συζητηθούν την 12η Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την εκκρεμή αίτηση της Εταιρίας.

Η Εταιρία ξεκινά κατεπειγόντως διαβουλεύσεις με τις Ελληνικές Τράπεζες προκειμένου να κατανοήσει τη θέση τους και να διερευνήσει αν είναι εφικτό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που θα επιτρέψουν στις Ελληνικές Τράπεζες να υποστηρίξουν την Εταιρία (και την αίτησή της) κατά τη συζήτηση της αίτησης της Εταιρίας την 12 Σεπτεμβρίου 2018.