ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία αύξησαν τα κέρδη το β' τρίμηνο
Ημερομηνία: 9 Αυγούστου 2018 11:52:00


Τα αυξημένα έσοδα στην Ελλάδα και ισχυρές επιδόσεις της κινητής στη Ρουμανία οδήγησαν σε άνοδο τα κέρδη του ΟΤΕ το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που δημοσίευσε ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 959,1 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της Ελλάδας ήταν αυξημένα κατά 18,4 εκατ ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ στη Ρουμανία ενισχύθηκαν κατά 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα στην Αλβανία έμειναν σταθερά. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε 655,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο ου 2017.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε 319 εκατ. ευρώ, Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.