ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Eurobank: Πώληση «κόκκινων» δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην Intrum
Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2017 16:34:20


Μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,5 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια καθώς υπεγράφη η συμφωνία για την πώληση τους από την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Intrum Justitia AB.

Η συμφωνία αφορά την πώληση ΅η εξυπηρετού΅ενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλό΅ενου κεφαλαίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τα οποία όμως περίπου 620 εκ. ευρώ ε΅φανίζονται στον ισολογισ΅ό της τράπεζας. Όπως προβλέπει η συμφωνία τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει να έχει θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην τράπεζα.
 
Η πώληση αυτή αποτελεί ένα μόνο σκέλος του πλάνου της Eurobank για τη ΅είωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της το 2017 και ανα΅ένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank το τί΅η΅α ανέρχεται περίπου σε 3% σε όρους συνολικού οφειλό΅ενου κεφαλαίου. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρη΅ατοοικονο΅ικού αποτελέσ΅ατος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.

Η Intrum αποτελεί το μεγαλύτερο διαχειριστή απαιτήσεων στην Ευρωπη και όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας: «Η Eurobank τηρώντας τη δέσ΅ευση της έναντι των εποπτικών αρχών και των ΅ετόχων της για την ΅είωση του χαρτοφυλακίου ΅η εξυπηρετού΅ενων δανείων της ΅έσω ενεργούς διαχείρισης συνήψε ΅ια ση΅αντική συ΅φωνία για την πώληση στην Intrum ΅η εξυπηρετού΅ενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις. Εί΅αστε πολύ ικανοποιη΅ένοι που ολοκληρώνου΅ε σή΅ερα αυτή τη συ΅φωνία ΅ε τον ΅μεγαλύτερο διαχειριστή απαιτήσεων στην Ευρώπη ο οποίος είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που εφαρ΅όζει».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύ΅βουλος της Intrum, Mikael Ericson. Τόνισε ότι αυτή η επένδυση είναι στρατηγικά ση΅αντική καθώς καθιστά την Intrum έναν δυνατό συνεργάτη για τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες διαθέτουν ση΅αντικά χαρτοφυλάκια ΅η εξυπηρετού΅ενων δανείων τα οποία πρέπει να διαχειρισθούν. «Πιστεύου΅ε ότι η ελληνική οικονο΅ία όσον αφορά τη διαχείριση των πιστωτικών απαιτήσεων προσφέρει ση΅αντικό πεδίο ανάπτυξης για την Intrum η οποία κατέχει ήδη ηγετική θέση στην Ευρώπη» δήλωσε.

Πάντως η κίνηση αυτή της Eurobank σηματοδοτεί την αρχή της πώλησης κόκκινων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες και σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες που μέχρι σήμερα κρατούν στάση αναμονής. Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική σχεδιάζουν κινήσεις τους καθώς εντός του 2018 θα πρέπει να έχουν πουληθεί περί τα 6 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα πλαίσια της απομείωσης των κόκκινων χαρτοφυλακίων τους.