ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Οικονομία
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις για χρέη δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2018 15:43:05


Ανοιξε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις που αφορούν σε χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ για δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον:

 

1. Εχουν κάνει έναρξη εργασιών.

2. Εχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

3. Εχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.