ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2021 09:30:28
Τελευταία παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων του “Elevate Greece” έως την 10η Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2021 10:49:06
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2
Ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2021 09:17:49
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία: 23 Ιουλίου 2021 13:34:21
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «E-λιανικό» (B κύκλος)
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2021 19:55:55
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Ημερομηνία: 23 Ιουνίου 2021 13:37:37
Γεωγραφική επέκταση και Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021
Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2021 21:00:51
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2021 10:48:15
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» έως 16 Ιο
Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2021 09:17:11
Νέα Δράση: Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2021 09:54:26
7 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ανά σελίδα