ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»
Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2021 15:23:00


Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=)  του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην ένταξη επιπλέον εξήντα δύο (62) επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.504.863,51 ευρώ.Με τις νέες αυτές εντάξεις, ολοκληρώνεται ο κύκλος αξιολογήσεων των έργων που κρίθηκαν ως επιλέξιμα για το σύνολο των Προσωρινών Πινάκων της Δράσης. Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται σε 4.990 με συνολική Δημόσια Δαπάνη 126.095.251,73 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.