ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19
Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2020 08:34:18


Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δείτε τα ανοικτά προγράμματα για υποβολή αιτήσεων στο σύνδεσμο: https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx .