ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2018 13:02:41
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2018 12:58:34
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2018 12:53:27
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ- Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό"
Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2018 13:58:51
18/5/2018- Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος" για την 1η περίοδο υποβολής
Ημερομηνία: 22 Μαϊου 2018 09:43:58
11/05/2018- Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" - Παρέμβαση l
Ημερομηνία: 14 Μαϊου 2018 11:51:16
11/05/2018- Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" έως τις 16 Μάΐου 2018
Ημερομηνία: 14 Μαϊου 2018 11:39:33
20/4/2018- Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2018 09:03:09
20/04/2018- Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2018 08:51:10
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"- Παράταση έως τις 15/05/2018
Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2018 12:53:33
21 σελίδες: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ανά σελίδα