ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό' με Κωδικό ΟΠΣ 2624
Ημερομηνία: 13 Αυγούστου 2018 10:30:23
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"-Βαθμολογική Κατάταξη-Απορριφθέντα-Ενταγμένα
Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2018 12:16:48
3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" με Κωδικό ΟΠΣ 1383
Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2018 11:57:42
1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»- ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με Κωδικό Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925, Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ-ΟΠΣ 2953 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2018 10:28:50
1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» -ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με Κωδικό Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2926– ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2018 10:20:06
1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» -ΕΣΠΑ 2014-2020 με Κωδικό Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ- ΟΠΣ 2953
Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2018 10:06:49
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος" για τη 2η περίοδο υποβολής
Ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2018 11:31:46
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10000 ΑΝΕΡΓΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2018 10:28:47
3η Περίοδος Υποβολών - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης11"
Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2018 11:28:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2018 13:05:16
21 σελίδες: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ανά σελίδα