ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές", με κωδικό ΟΠΣ 1390
Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2018 13:05:46
2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)"- 2η περίοδος υποβολών, με κωδικό ΟΠΣ 2227
Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2018 12:49:53
Έναρξη "Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και Εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς"
Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2018 14:32:33
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014-2020-Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ- ΟΠΣ 2926
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2018 14:45:52
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014-2020-Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ- ΟΠΣ 2925
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2018 14:39:06
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2018 12:21:09
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2018 11:47:36
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α' κύκλος)
Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2018 09:02:39
Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ" με Κωδικό ΟΠΣ 2953
Ημερομηνία: 13 Αυγούστου 2018 11:05:12
Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
Ημερομηνία: 13 Αυγούστου 2018 10:57:13
21 σελίδες: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ανά σελίδα