ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2019 12:14:31
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2019
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2019 12:05:33
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία
Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2019 12:01:17
ΑΠΟΦΑΣΗ - Θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καιν
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 09:33:49
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 09:31:32
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 09:28:57
ΑΠΟΦΑΣΗ - Θέμα: Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ).
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 09:17:59
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 09:14:30
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘHΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2019 08:51:56
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2018 13:40:19
21 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα