ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω»
Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2019 09:59:43
6η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 1337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2019 12:36:46
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875.
Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2019 12:26:30
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργαζομένων στο Κλάδο του Βιβλίου για Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2019 15:24:23
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Βιβλίου», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ). Για το λόγο αυτό καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ( ανεξαρτήτως κλάδου και μορφής απασχόλησης), καθώς και εποχικά εργαζόμενους, για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική τους κινητικότητα και την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν μεταξύ τριών διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 15/11/2019 έως 16/12/2019 στη διεύθυνση: http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-expression-of-interest-of-beneficiary . Αποστολή δικαιολογητικών έως 23/12/2019. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων: Φεβρουάριος 2020. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Πράξης : http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/81-declarations-proclarations. Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο email : espa@enelvi.org και στο τηλέφωνο 2103801630 (ώρες επικοινωνίας : 11.00-13.00).
Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο των προγραμμάτων κατάρτισης από το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά"!
Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2019 13:54:21
Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2019 13:46:48
ΕΝΗΜ. ΣΗΜ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2019 13:11:07
Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός»
Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2019 11:14:05
Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών
Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2019 20:32:12
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2019 14:24:15
21 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα