ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Έναρξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)»
Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 2017 11:46:29
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 2017 11:38:40
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2017 09:06:40
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α Κύκλος) (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2017 08:38:46
«Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητ
Ημερομηνία: 14 Αυγούστου 2017 10:13:21
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ»
Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2017 12:42:30
Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2017 12:39:20
Προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2017 12:29:43
Ειδικές δράσεις "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ"-"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"-"ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"
Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2017 11:11:10
Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ημερομηνία: 1 Αυγούστου 2017 11:00:55
21 σελίδες: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Ανά σελίδα