ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
ΤΕΠΙΧ I - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2018 09:09:15
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΙΝΑΣ
Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2018 12:34:05
Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018
Ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου 2018 11:16:11
IOCC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2018-2019
Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2018 10:12:26
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ»με Κωδικό ΟΠΣ 1337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου 2018 09:02:41
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου 2018 08:54:49
Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού – μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών
Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2018 09:13:54
Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού – μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών
Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2018 09:12:01
Πρώτη (1η) Τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ- Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
Ημερομηνία: 2 Ιανουαρίου 2018 13:09:21
Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με Κωδικό ΟΠΣ Α/Α 1390, στο (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2017 13:02:42
21 σελίδες: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ανά σελίδα