ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Προκηρύξεις
Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών
Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2019 20:32:12
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2019 14:24:15
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 30-45 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2019 14:22:19
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ATTICA RETAIL
Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2019 11:23:51
ΕΝΗΜ. ΣΗΜ. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π Μ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧ. - ΠΚΜ
Ημερομηνία: 24 Μαϊου 2019 09:42:43
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2019 10:56:34
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2019 10:01:31
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INTERREG ΕΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2019 09:58:06
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΡ.ΠΙΣΤ.ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖ. ΚΑΤ.ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2019 09:52:40
ΕΝΗΜ. ΣΗΜ.ΠΕΠ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΚΜ
Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2019 13:07:02
17 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα