ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πληροφοριακό Υλικό
Συνέδρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2021

Ιανουάριος 2021

Ψηφιακό Συνέδριο: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό, 11-23 Ιανουαρίου 2021

H Mact Media Group διοργανώνει ψηφιακό συνέδριο με θέμα: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 11 έως 23 Ιανουαρίου 2021. Ομιλητές θα είναι Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών & Επαγγελματικών Ενώσεων. Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόθεση της Mact Media Group είναι να ξεκινήσει την συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από τους τέσσερεις κλάδους καθώς και τα υπουργεία, συμβάλλοντας με τις θέσεις και τις απόψεις αλλά και με καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2110129575, Email info@mact.gr . 

Greek Exports Forum & Awards 2020, 20 Ιανουαρίου 2021

Τα Greek Exports Forum & Awards 2020, η μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων εξαγωγέων, άλλαξε ημερομηνία και θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021.  Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιoτήτων είναι η 11 Δεκεμβρίου 2020. Η Υποβολή Υποψηφιότητας γίνεται
εδώ . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ . Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός πατήστε εδώ . Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://ethosevents.eu/ . Τόσο το Forum όσο και η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα διοργανωθούν ως LiveOn Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία εταιρικής επικοινωνίας του ethosGROUP. Στοιχεία επικοινωνίας ethosGROUP, Λυσικράτους 64 - Καλλιθέα, 17674- Αθήνα ,Τηλ: 210 9984 950  email: info@ethosevents.eu
 . 

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα", 21 Ιανουαρίου 2021


Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο, διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία Αρφανάκου. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην μετάβαση της χώρας μας προς την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και η ομιλία της επικεφαλής νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων του Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία, Marline Weber. Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εγγραφείτε
εδώ, και για να δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους εγγραφούν και παρακολουθήσουν επιτυχώς το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας του. Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του έργου LIFE-IP CEI-Greece στο youtube.
Live streaming link:  
https://cutt.ly/AjcEAwj . Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: https://circulargreece.gr/el/ .Περισσότερες πληροφορίες: E-mail: 
circulargreece@prv.ypeka.gr
,Τηλ. 213 151 3081
.

 
Φεβρουάριος 2021

Συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή».

 

Το ICC Hellas - The International Chamber of Commerce Greece υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στρατηγικό συνεργάτη την Ελληνική Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και με την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διοργανώνει σε συνεργασία με την PALLADIAN CONFERENCES, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου το συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή». Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://palladianconferences.gr/img/Elliniko-Xrimatistirio-Post-Program.pdf .

 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις»

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις».  Το Επιστημονικό Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12-14 Φεβρουαρίου 2021 και διοργανώνεται στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021). Έναρξη Παρασκευή 12.02.2021 (ώρα 18:00). Παρακολουθήστε ζωντανά το Συνέδριο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/user/EMS1939. Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο του έργου "SMecoMP"

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι εταίροι του έργου SMecoMP σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Environmental Management and Eco-innovation Major tools for SMEs growth and environmental contribution» την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021από τις 10:00 έως τις 18:00 το συνέδριο, με το οποίο ολοκληρώνεται το έργο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean. Πρόγραμμα (https://www.smecomp.eu/index.php/el/events) , δηλώστε συμμετοχή (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5No_tq4rv7iFYUiCzxDROp6kPtb5rKntxLTQWRG2Kze4IA/viewform) , σύνδεση στο συνέδριο (https://zoom.us/j/96035621129#success) .

 

 Μάρτιος 2021

Διεθνές ψηφιακό συνέδριο «Innovative Greeks», 2 -3 Μαρτίου 2021

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας σε συνεργασία με την Endeavor Greece, διοργανώνει το ψηφιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Μαρτίου 2021 με τίτλο: Innovative Greeks. Για δύο ημέρες, διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, έμπειροι capitalists, υψηλόβαθμα στελέχη με διεθνή καταξίωση και μέλη της κυβέρνησης, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Για να παρακολουθήσετε δωρεάν το συνέδριο κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/events/innovativegreekslaunchevent6762309007748190208/ . Η μετάδοση του συνεδρίου θα γίνει μέσω του LinkedIn εδώ και σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας μέσω του YouTube εδώ.


Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics: Σχεδιασμός και παρακολούθηση νέων Δράσεων», 18 Μαρτίου 2021

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30. Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποείται στo πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANS- Enhancing transport innovation capacity of the regions” του Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο https://cutt.ly/3zeHduy .Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668, Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790, Μαρία Γουλάπτση 2313 319705, email: info@ris3rcm.eu


3ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης (22-23 Μαρτίου 2021) – IP Mediation Conference

Η Διεύθυνση Σημάτων της Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εν όψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου για τα σήματα ν.4679/20-03-2020, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης στις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν αντιδικίες επί σημάτων, με την ευκαιρία του 3ου Συνεδρίου Διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (ΕUIPO) στις 22-23 Μαρτίου 2021, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, καταβάλλοντας το ήμισυ των τελών εγγραφής, δηλαδή 75,00 ευρώ, κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο link  https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-mediation-conference-2021-palladium-nos-uas μέχρι 15-3-2021 το αργότερο, λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο pdf).Απρίλιος 2021


Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19 εποχή//virtual forum

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) & η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο virtual forum  που συνδιοργανώνουν με τίτλο : Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19 εποχή. Την Τρίτη 13/4/2021 & ώρα 10:00 πμ. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.  Εγγραφή στο σύνδεσμο: https://www.icc-kede-virtualforum.gr/. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.icc-kede-virtualforum.gr .

 Μάϊος 2021

Υβριδικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste, 6-8 Μαΐου 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση "EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA"- 15.7.2021

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ για την ανάπτυξη νέων αγορών και τις εξαγωγές και επενδύσεις ιδιαίτερα  σε χώρες της Υπο-σαχαριας Αφρικής.

Έμπειροι εισηγητές και στελέχη ελληνικών εξαγωγικών  εταιριών  θα   αναφερθούν και θα αναλύσουν  διάφορα ζητήματα  και ευκαιρίες σχετικά με  την ανάπτυξη εξαγωγών (πρόγραμμα εκδήλωσης). Προθεσμία Υποβολής  Δηλώσεων Συμμετοχής: 12 Ιουλίου, 16:00 (έντυπο συμμετοχής)

Πρόσκληση

 
 

Ιούνιος 2021


Διαδικτυακό Συνέδριο  «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης»

 

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος στις 22 Ιουνίου και ώρα 11:00-13:00 διοργανώνει ημερίδα, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με θέμα "Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης". Στην ημερίδα θα μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, ο Επικεφαλής του τομέα Περιφερειακής Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Carsten Rasmussen, ενώ στο πάνελ θα τοποθετηθούν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κρεμλής, ο Διοιηκητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Μαντζούφας, ο Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Κοκόσσης, ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος EU City Facility κ. Μιχαήλ, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Easy Smart Grid, κ. Walter και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Παπαστεργίου. Η εποχή που διανύει η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση λόγω της πανδημίας και της προηγούμενης οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση των συνεχόμενων περικοπών από τον εθνικό προϋπολογισμό είναι δύσκολη και φυσικά έντονη, καθότι δομικά έργα και έργα ανάπτυξης για την εκάστοτε τοπική ή περιφερειακή αρχή δεν μπορούν να τελεσφορήσουν, ενώ παράλληλα οι δείκτες ανεργίας συνεχώς ανεβαίνουν. Αποτελεί αδήριτη απαίτηση πλέον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κατάλληλα τους πόρους από το νέο Πολυετές προϋπολογισμό 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και απαιτείται η ενημέρωση και η εύρεση νέων καλών πρακτικών. Οι αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο της κατανομής των πόρων και την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στο σχεδιασμό, προγραμματισμό αλλά και την απευθείας διαχείριση και διάθεση πόρων στις τοπικές τους κοινωνίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της πλατφόρμας Zoom απαιτείται προεγγραφή: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1I8mJFGhQ1SRNW4W1BdLBw. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθώς και διερμηνεία από Αγγλικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο, για όσους/ες το χρειάζονται. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στην επίσημη σελίδα του κ. Κυμπουρόπουλου στο Facebook (https://www.facebook.com/eUkympouropoulos).Συνέδριο " LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply Chain "

 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) σε συνεργασία με την The Economist Events ανακοίνωσαν τη διοργάνωση ενός virtual συνεδρίου στις 23 Ιουνίου 2021, με τίτλο «LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply Chain ». Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη του κομβικού ρόλου της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, σήμερα και στο μέλλον. Η πανδημία COVID-19 έφερε αναμφισβήτητα τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στην κορυφή του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας logistics ως κινητήριας δύναμης, πίσω από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, κρίσιμα θέματα που αφορούν στον κλάδο, οι επιχειρήσεις του οποίου αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών για την προσέλκυση διεθνών φορτίων, οι επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στον κλάδο της εφοδιαστικής στην Ελλάδα, ο αναγκαίος ψηφιακός μετασχηματισμός, οι υποδομές και η βιωσιμότητα στην εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι μόνο μερικά από τα ζέοντα θέματα που θα αναπτυχθούν στις συνεδριακές εργασίες. Το συνέδριο διοργανώνεται από την The Economist Events/HAZLIS & RIVAS  Greece, Cyprus, Malta, SE Europe –αποκλειστικό εκπρόσωπο του έγκριτου περιοδικού The Economist, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Η τελική ατζέντα θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: The Economist Events: Logistics challenges and opportunities https://www.hazliseconomist.com/gr/event/logistics_challenges_and_opportunities/overview  .

 


Ιούλιος 2021

Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 3-10 Ιουλίου 2021

Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 3  έως τις 10 Ιουλίου 2021 ψηφιακά αλλά και με φυσική παρουσία ( στο Porto Palace Conference Centre and Hotel, θεσσαλονίκη). Η NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία ετήσια πολυ-εκδήλωση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και δικτύωσης που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες εμπορευματοποίησης στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης / Βιοτύπωσης και της Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια ισχυρή διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και της βιομηχανικής συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας .Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Εγγραφές πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο: https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-options-home 
 

Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ουκρανίας-Ελλάδας, 12.7.21

 

Στόχος της διοργάνωσης, το πρόγραμμα της οποίας θα βρείτε εδώ, είναι η παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες.

Οι ειδικότεροι επιχειρηματικοί τομείς που θα παρουσιαστούν είναι η γεωργία, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι υποδομές, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές, η οργάνωση σύγχρονων αστικών μεταφορών καθώς και η παραγωγή και το εμπόριο χάλυβα. Εφόσον ενδιαφέρεστε να μετάσχετε στις εργασίες του Φόρουμ, παρακαλείστε να συμπληρώσετε, στα αγγλικά, τη σχετική δήλωση συμμετοχής μετά την υποβολή της οποίας θα λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης. Επίσης, εάν επιθυμείτε να έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με συμμετέχοντες Ουκρανούς ομολόγους σας, στο περιθώριο της διοργάνωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε τα επιπλέον πεδία στη δήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: τηλ. 2310370132, beni@ebeth.gr ,  georgiou@ebeth.gr 


8ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2021

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, διοργανώνουν την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021, στην αίθουσα “ΕΡΜΗΣ”, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2021», το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming.
Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ουκρανίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ με τίτλο: «Ukraine and Greece: discover new opportunities», τη Δευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 15.00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, στην αγγλική γλώσσα.

 

Exporting to Sub - Sahara Africa- 15.07.2021

Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA» υπό την αιγίδα των  ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ ,  για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στην Αφρικανική Ήπειρο, στις  15   Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00.


 Τhe digitalization of supply chains» - Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 11:00-12:30

 

To ICC Germany με το ICC και την υποστήριξη του ICC Ελλάς, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ «Το Μέλλον των Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Βιώσιμο, Ψηφιακό, Έξυπνο» διοργανώνουν το 2ο workshop με θέμα την «Ψηφιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού» «the digitalization of supply chains» την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-12:30.

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε πρόσκληση για τα παραπάνω workshops παρακαλούμε εγγραφείτε στο event alert

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γλώσσα του forum η Αγγλική

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩΟκτώβριος

Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & Τελετή Βράβευσης των Καλύτερων Εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας συνεργαζόμενων φορέων για την ανάπτυξη Εμπορευματικών Μεταφορών της χώρας και θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Εφοδιαστική αλυσίδα και Logistics’ από την O.MIND CREATIVES ΜΕΤΑΞΎ 2-3-4 Οκτωβρίου 2021 στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα Lobby του Metropolitan Expo, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο κα η Τελετή Βράβευσης συνδιοργανώνονται από τους συνεργαζόμενους φορείς ΚΕΔΕ, ΚΕΕΕ, Δήμο Αθηναίων, Δήμο Κορινθίων, ΕΒΕΘ, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ΟΦΑΕ, EEL, Ε.Ε.Σ.Υ.Μ καθώς και το ΕΜΠ και άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με χορηγούς τον Βραβείων και της Εκδήλωσης το ΕΒΕΘ, HELLASTRON,  ΟΛ. Ηγουμενίτσας, ΟΛ. Πατρών, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Επιμελητήριο Φωκίδας, ΟΛ. Ελευσίνας, Δήμο Κορινθίων, EEL, Υπεραγορές Σκλαβενίτης.

 

Έλληνες και ξένοι εισηγητές περιγράφουν τα οφέλη και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών, παρουσιάζουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τους στη χώρα μας. Ακολουθεί η βράβευση των καλύτερων εργασιών φοιτητών και ομάδων φοιτητών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021.


8ο Eλληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη - 14 - 16.10.2021

Στις 14. – 16.10.2021 οργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την ετ. BASF HELLAS και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου το 8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τα φρέσκα φρούτα & λαχανικά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συνέδριο «ARCHITECTS TALK»

Το συνέδριο Architects Talk by ARCHISEARCH θα πραγματοποιηθεί πάλι στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 στις 16 & 17 Οκτωμβρίου.
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου η πρώτη ενότητα με θέμα Explore the unknown, θα παρουσιαστεί από αρχιτέκτονες κορυφαίων γραφείων της χώρας, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις τάσεις της αρχιτεκτονικής που κυριαρχούν, στην πρωτόγνωρη περίοδο που διανύουμε αλλά και για το  αυξανόμενο ενδιαφέρον στις παραθεριστικές κατοικίες-villas. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου η δεύτερη ενότητα αποτελείται από δύο sessions. Session Α: The Greek Marble Session Β:  The Aluminium case

Καταξιωμένοι αρχιτέκτονες θα συζητήσουν με κορυφαία στελέχη της αγοράς του μαρμάρου και του αλουμινίου, για τις εφαρμογές των υλικών αυτών στην αρχιτεκτονική.


Save the Date | 2o Φόρουμ της Ολυμπίας - Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων και των Περιφερειών


Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η Εφημερίδα Πατρίς,ανακοινώνουν την οργάνωση του 2ου Φόρουμ της Ολυμπίας με θέμα «Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων και των Περιφερειών». Το Φόρουμ της Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη & Πέμπτη 20-21 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 2021, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.

«Utilizing the Dynamics of the Cities and the Regions»-20-23 Οκτωβρίου

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Patris διοργανώνουν το 2ο Φόρουμ της Ολυμπίας, το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχή. Θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 
Νοέμβριος

10ης Ελληνογερμανικής Συνδιάσκεψης - «Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», 3-5 Νοεμβρίου 2021

Στις 3-5 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Αθηνών η 10η Ελληνογερμανική Συνδιάσκεψη με τίτλο «Διαμορφώνουμε την Ευρώπη μαζί: Δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φετινή συνδιάσκεψη ΕΔΩ.


Phigital
forum με θέμα - “Συνέργειες Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα με Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης” -  4-6 Νοεμβρίου 2021

Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη, με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και Βιο-Οικονομίας & το Ινστιτούτο Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, καθώς και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, διοργανώνουν, στις 4-6 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, ένα διευρυμένο Forum, στο οποίο θα συζητηθούν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το Forum έχει στόχο να ενισχύσει την υπεραξία της Ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής, προωθώντας τις συνέργειες όλων των συντελεστών της αξιακής της αλυσίδας και να διατυπώσει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των σοβαρών ζητημάτων του τομέα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση (συνημμένο).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ, www.prwpaideia.eu 

 

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2021

ΜΑΙΟΣ

Delphi Economic Forum, 12-16 Μαΐου 2021

Η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-16 Μαΐου 2021, θα φιλοξενήσει σημαντικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας και θα δώσουν απαντήσεις στο περίπλοκο ερώτημα σχετικά με το πώς η κρίση είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την παγκόσμια τάξη. Θα γίνει εμβάθυνση στα απαιτητικά ζητήματα στην Ευρώπη, στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στο πώς η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο και θα διερευνήσει τις έντονες σχέσεις μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο Delphi Economic Forum VI θα συζητηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και τα κρίσιμα θέματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Η επίσημη ιστοσελίδα είναι: https://delphiforum.gr/delphi-economic-forum . Στοιχεία επικοινωνίας : Delphi Economic Forum NPO, 9 Karneadou Street, 106 75 Athens Greece, Tηλ: 0030 2107289000 ,Email: info@delphiforum.gr .


Ενημερωτικό διαδικτυακό Forum Θέμα: «Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή»

 

Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας στηριζόμενες κυρίως στην λογική της ευρύτερης κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου κινδύνων που προκύπτουν από λειτουργικούς παράγοντες, καθώς και η Ψηφιοποίηση της Αλυσίδας Εφοδιασμού είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L) σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 με τίτλο «Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή». Ώρα διεξαγωγής: 15:00 – 18:30 . Σκοπός του ΕΕΒΨ&L είναι να συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει το πραγματικό στίγμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα. Θεματολογία:

Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία - Περιβάλλον

Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain

Ενότητα III: Digital Transformation

Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα απαντηθεί από τους Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το ερώτημα σχετικά με το «Πως αντιμετωπίστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή και πως πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα». Στο διαδραστικό πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό συμμετοχή της πλατφόρμας «Ελλάδα the Project» (https://elladatheproject.com/ θα γίνει ειδική αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821.  Απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  Για δήλωση συμμετοχής: https://cleon.gr/register-forms/forma-eggrafis-greek-cold-storage-logistics-association-forum/ . Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου  της εκδήλωσης.3ο
Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, 19-20 Μαΐου 2021

 
Η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, την Τετάρτη 19 & την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της virtual conference platfom της Νομικής Βιβλιοθήκης. Διακεκριμένοι νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στον χώρο της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης αντίστοιχα, συναντώνται για να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών. H 1η ημέρα του Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στις κρίσιμες εξελίξεις στον χώρο της διαμεσολάβησης, ενώ η 2η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην ικανότητα προσαρμογής της διεθνούς διαιτησίας στις σύγχρονες προκλήσεις. Για να δείτε τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε ΕΔΩ .

ΙΟΥΝΙΟΣ


Συνέδριο  «Laying the foundations for stability and prosperity in North Macedonia» (23 Ιουνίου 2021)

Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:10πμ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων στοχεύει να εξελιχθεί σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου των πιο ισχυρών τοπικών και διεθνών πολιτικών, εταιρικών και πνευματικών ηγετών για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία και η περιοχή. Το Φόρουμ θα παρέχει την ευκαιρία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση βασικών αναπτυξιακών προκλήσεων, να μάθουμε από τις πολιτικές εμπειρίες σε άλλες χώρες, να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση εταιρικών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και να προσδιορίσουμε μια πορεία δράσεων πολιτικής προς μια πιο ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία στο Βορρά Μακεδόνια.

 

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση

 

https://www.skopjeforum.com/home .

Για την συμμετοχή σας κάντε εγγραφή εδώ.    

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Διοργανωτές «Delphi Economic Forum»:  Υπεύθυνος επικοινωνίας: Alina Gortzis, Κιν: +30 697 0024170

E-mail: a.gortzis@tsomokos.grΙΟΥΛΙΟΣ

Επιχειρηματικό Συνέδριο «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (Σόφια, 8-9 Ιουλίου 2021)»

 

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια  σχετικής ενημέρωσής της από την Πρεσβεία και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια, μας γνωρίζει ότι επίκειται η διεξαγωγή Επιχειρηματικού Συνεδρίου της «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (εφεξής 3SI), στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας 3SI, στη Σόφια, στις 8-9 Ιουλίου τ.έ.. Όπως περιγράφεται στο Έγγραφο Ιδεών (Concept Paper) των διοργανωτών, οι στόχοι του εν λόγω Συνεδρίου, στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της Πρωτοβουλίας 3SI, είναι οι ακόλουθοι:

- να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), με σκοπό την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης διαπεριφερειακών και διασυνοριακών έργων στρατηγικής σημασίας, στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης, των μεταφορών και της ψηφιακής συνδεσιμότητας και

- να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της έρευνας δια της εξασφάλισης άμεσων επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής μας γνωρίζουν ότι, εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης, η οργάνωση του Συνεδρίου θα έχει υβριδική μορφή, εφόσον προβλέπεται παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής, τόσο δια διαδικτυακής πλατφόρμας, όσο και δια φυσικής παρουσίας. Η ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού και επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β meetings), μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: https://meeting15.com/en/join-event/the-ministryof-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510.  Αντίστοιχα, για συμμετοχή δια φυσικής παρουσίας, προβλέπεται σχετική δυνατότητα για την ελληνική αποστολή επιχειρηματιών και φορέων. Λόγω της αριθμητικά περιορισμένης δυνατότητας συμμετοχής δια φυσικής παρουσίας (15 έως 20 άτομα), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς να δηλώσουν συμμετοχή και την πρόθεσή τους για Β2Β και G2B συναντήσεις, εάν είναι δυνατόν, έως τις 30 του τρέχοντος μηνός, στο Γραφείο ΟΕΥ της Σόφιας, τηλ.: +35 92 9447959, 9447790, email: ecocom-sofia@mfa.gr,  αρμόδιος κ. Δημήτρης Μάος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄. Σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος του Συνεδρίου, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, θα διεξαχθούν τέσσερα «θεματικά» panels στους τομείς προτεραιότητας των κρατών μελών της 3SI:

1.     Ενέργεια, 2.  Μεταφορές, 3. Καινοτομία και 4. Ψηφιακές υποδομές.

Στα ως άνω panels, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την ανάπτυξη έργων συνδεσιμότητας των υποδομών στην Περιφέρεια που καλύπτει η Πρωτοβουλία και θα συμμετέχουν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις κυβερνήσεις των δώδεκα (12) συμμετεχόντων κρατών στην Πρωτοβουλία, από τις Η.Π.Α., Ευρωπαίοι Επίτροποι, στελέχη Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών καθώς και διευθυντικά στελέχη μεγάλων διεθνών-πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Επίσης, θα διεξαχθεί «ειδικό» panel, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων από τους εκπροσώπους του προσφάτως συσταθέντος Επενδυτικού Ταμείου της Πρωτοβουλίας (3 Seas Investment Fund), του αποκλειστικού Επενδυτικού Συμβούλου της Πρωτοβουλίας 3SI, Amber Ιnfrastructure Group αλλά και του αμερικανικού επενδυτικού-αναπτυξιακού Οργανισμού US Development Finance Corporation - DFC.

Από Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, επισημαίνονται τα  οφέλη που δύνανται να αποκομίσουν ελληνικοί όμιλοι, με ενδιαφέρον μελλοντικής συμμετοχής σε επενδυτικά έργα, στον τομέα συνδεσιμότητας των χωρών στην ευρύτερη περιοχή κάλυψης της Πρωτοβουλίας, από παρακολούθηση συγκεκριμένου panel και έλθουν σε πρώτη επαφή με στελέχη του Επενδυτικού Ταμείου και του Επενδυτικού Συμβούλου της Πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή. Σημειωτέον ότι προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα χρηματοδότησης διασυνοριακών έργων και για τη χώρα μας ως «συνορεύουσα» χώρα, με αυτές της Πρωτοβουλίας (3SI). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα Επιμελητήρια, την Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και τους φορείς που σχετίζονται με την καινοτομία και την έρευνα, είναι η δεύτερη ημέρα του Επιχειρηματικού Συνεδρίου και οι σχετικές θεματικές. Σε σχετικές «Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης», μεταξύ Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Φορέων Προώθησης Επενδύσεων και Οργανισμών Προώθησης της Kαινοτομίας στην επιστημονική έρευνα (Research & Innovation Agencies) των συμμετεχουσών χωρών στη 3SI, θα συζητηθεί και θα εξεταστεί η ανάδειξη του ρόλου και της ενίσχυσης των συνεργειών, μεταξύ των ανωτέρω φορέων, στο πλαίσιο της 3SI. Παράλληλα, για τους ελληνικούς Φορείς Προώθησης Επενδύσεων, αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζει η συνάντηση μεταξύ των Φορέων Προώθησης Επενδύσεων (Investment Promotion Agencies), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονιστικού ρόλου τους, αναφορικά με την προετοιμασία προτάσεων για υλοποίηση επενδυτικών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και τη συνεργασία για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) στις διασυνοριακές υποδομές. Επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα έργα προβλέπεται υψηλότερη χρηματοδότηση. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Συνεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry - International Cooperation Department, E-mail: interdpt@bcci.bg  & irelations@bcci.bg, T.: +35928717489 & +3598117421

Διαδικτυακό Εκδήλωση «The Indo Pacific Business Summit», 6-8 Ιουλίου 2021

 

Από 6-8 Ιουλίου 2021 μέσω εικονικής πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «The Indo Pacific Business Summit» την οποία διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας (CII) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων (MEA), Κυβέρνηση της Ινδίας. Η Σύνοδος Κορυφής θα ασχοληθεί με διάφορες θεματικές και τομεακές συνόδους για συζήτηση, όπως η φυσική και ψηφιακή συνδεσιμότητα, η ανάπτυξη ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, η υγειονομική περίθαλψη, οι δεξιότητες, η κλιματική αλλαγή και η μπλε οικονομία με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες εμπορίου και επενδύσεων που επισημαίνονται από τις κυβερνήσεις εντός αυτής της περιοχής. (πρόγραμμα εκδήλωσης)

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.indopacificsummit.com.

               • Την Παρουσίαση του CERN

               • Την Παρουσίαση των διαδικασιών προμηθειών του CERN

               • Τη Διαδικασία συμμετοχής ελληνικών εταιριών στους διαγωνισμούς προμηθειών

               • Την αναλυτική παρουσίαση των εταιρών και των λύσεων, και,

               • Την συμμετοχή τους σε Β2Β συναντήσεις με στελέχη διευθύνσεων και προμηθειών του οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τo Technopolis ICT Business Park: με την κα Στέλλα Κανάκη τηλ. 2310 365120 email: kanaki@technopolis.gr  ή με τον κ. Χαβούζη Μιχάλη email: m.chavouzis@technopolis.gr . Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες του συνεδρίου. Αίτηση συμμετοχής.

  

 

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ
 

Leads reimagine in the world- 14 - 15 Σεπτεμβρίου 2021

 

Στις 14-15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον των εταιρικών σχέσεων» στο Νέο Δελχί.

Επιχειρηματική Ηγέτες από 12 χώρες, που εκπροσωπούν οργανισμούς όπως DHL, Panasonic, IKEA, IBM, Mahindra & Mahindra, Australian Space Agency, Siemens, Embraer Defense, NGN Technology, UBER, Airtel, Microsoft, Indigo, Tata Consultancy Services, ERAM Group, Mohsin Haider Ο Darwish κ.λπ., έχουν ήδη συναινέσει να μοιραστούν τις σκέψεις τους στο LEADS 2021. Ομοίως, συμμετέχοντες από 11 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα μέσα σε λίγες εβδομάδες από το άνοιγμα των εγγραφών. Τα μέλη του κλάδου μπορούν να εγγραφούν ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.ficcileads.in.

 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

 

ICC 12th World Chambers Federation Congress - 23-25 Νοεμβρίου 2021

 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2021 είναι μια μοναδική εμπειρία που συγκεντρώνει, επικεφαλής επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε στο worldchamberscongress@iccwbo.org          

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διεθνές Φόρουμ «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας», 7-10 Δεκεμβρίου 2021
 

Το Διεθνές Φόρουμ και Έκθεση  «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας» θα πραγματοποιηθεί υπο την Αιγίδα της Ρωσικής Κυβέρνησης την περίοδο 7-10 Δεκεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο "Expocentre" της Μόσχας. Σύμφωνα με τους οργανωτές του, το Φόρουμ αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 25.000 εμπειρογνώμονες στον τομέα προστασίας εργασίας και βιομηχανικής ασφάλειας από 60 χώρες παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτουμε την παρουσίαση του Φόρουμ, το Δελτίο Τύπου, καθώς και το πρόγραμμα συνεργασίας

 

Το υβριδικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste που συνδιοργανώνεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Μαΐου 2021 και έχει ως στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα της διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, γενικότερα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://retaste.gr.


 Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Συνέδριο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το CER

Τον Ιανουάριο του 2017 υπογράφθηκε στην Γενεύη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων σε τομείς επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματική συνεργασίας.
Σε συνέχεια στις αρχές του 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Technopolis ICT Business Park οργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και Β2Β συναντήσεις με στελέχη προμηθειών του οργανισμού έτσι ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών του CERN, να παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες λύσεις ή προϊόντα που παρέχουν και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν προμηθευτές του μεγάλου οργανισμού.
Σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής του 2019 τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις ανέπτυξαν νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και επέκτειναν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες με έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πελάτη.
Για το 2021 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Technopolis ICT Business Park και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και άλλων φορέων της περιφέρειας, διοργανώνει στις 27 Μαΐου Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Συνέδριο με άμεσους στόχους: