ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πληροφοριακό Υλικό
Συνέδρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


2021

Ιανουάριος 2021

Ψηφιακό Συνέδριο: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό, 11-23 Ιανουαρίου 2021


H Mact Media Group διοργανώνει ψηφιακό συνέδριο με θέμα: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 11 έως 23 Ιανουαρίου 2021. Ομιλητές θα είναι Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών & Επαγγελματικών Ενώσεων. Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόθεση της Mact Media Group είναι να ξεκινήσει την συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από τους τέσσερεις κλάδους καθώς και τα υπουργεία, συμβάλλοντας με τις θέσεις και τις απόψεις αλλά και με καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2110129575, Email info@mact.gr .
 
Greek Exports Forum & Awards 2020,
20 Ιανουαρίου 2021


Τα Greek Exports Forum & Awards 2020, η μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων εξαγωγέων, άλλαξε ημερομηνία και θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021.  Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιoτήτων είναι η 11 Δεκεμβρίου 2020. Η Υποβολή Υποψηφιότητας γίνεται εδώ . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ . Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός πατήστε εδώ . Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://ethosevents.eu/ . Τόσο το Forum όσο και η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα διοργανωθούν ως LiveOn Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία εταιρικής επικοινωνίας του ethosGROUP. Στοιχεία επικοινωνίας ethosGROUP, Λυσικράτους 64 - Καλλιθέα, 17674- Αθήνα ,Τηλ: 210 9984 950  email: info@ethosevents.eu .
 

 

 Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα", 21 Ιανουαρίου 2021


Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο, διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία Αρφανάκου. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην μετάβαση της χώρας μας προς την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και η ομιλία της επικεφαλής νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων του Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία, Marline Weber. Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εγγραφείτε εδώ, και για να δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους εγγραφούν και παρακολουθήσουν επιτυχώς το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας του. Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του έργου LIFE-IP CEI-Greece στο youtube.
Live streaming link:  
https://cutt.ly/AjcEAwj . Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: https://circulargreece.gr/el/ .Περισσότερες πληροφορίες: E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr
,Τηλ. 213 151 3081
.

 
Φεβρουάριος 2021

Συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή».

 

Το ICC Hellas - The International Chamber of Commerce Greece υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στρατηγικό συνεργάτη την Ελληνική Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και με την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διοργανώνει σε συνεργασία με την PALLADIAN CONFERENCES, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου το συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19 εποχή». Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://palladianconferences.gr/img/Elliniko-Xrimatistirio-Post-Program.pdf .

 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις»

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις».  Το Επιστημονικό Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12-14 Φεβρουαρίου 2021 και διοργανώνεται στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021). Έναρξη Παρασκευή 12.02.2021 (ώρα 18:00). Παρακολουθήστε ζωντανά το Συνέδριο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/user/EMS1939. Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο του έργου "SMecoMP"

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι εταίροι του έργου SMecoMP σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Environmental Management and Eco-innovation Major tools for SMEs growth and environmental contribution» την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021από τις 10:00 έως τις 18:00 το συνέδριο, με το οποίο ολοκληρώνεται το έργο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean. Πρόγραμμα (https://www.smecomp.eu/index.php/el/events) , δηλώστε συμμετοχή (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5No_tq4rv7iFYUiCzxDROp6kPtb5rKntxLTQWRG2Kze4IA/viewform) , σύνδεση στο συνέδριο (https://zoom.us/j/96035621129#success) .

 

 Μάρτιος 2021

Διεθνές ψηφιακό συνέδριο «Innovative Greeks», 2 -3 Μαρτίου 2021

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας σε συνεργασία με την Endeavor Greece, διοργανώνει το ψηφιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Μαρτίου 2021 με τίτλο: Innovative Greeks. Για δύο ημέρες, διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, έμπειροι capitalists, υψηλόβαθμα στελέχη με διεθνή καταξίωση και μέλη της κυβέρνησης, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Για να παρακολουθήσετε δωρεάν το συνέδριο κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/events/innovativegreekslaunchevent6762309007748190208/ . Η μετάδοση του συνεδρίου θα γίνει μέσω του LinkedIn εδώ και σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας μέσω του YouTube εδώ.


Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 στο οικοσύστημα Transport & Logistics: Σχεδιασμός και παρακολούθηση νέων Δράσεων», 18 Μαρτίου 2021

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του One Stop Liaison Office, με την επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, διοργανώνει ένα πρόσθετο εργαστήριο στη θεματική ενότητα των «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.30. Το εργαστήριο αποτελεί μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και πραγματοποείται στo πλαίσιo υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του έργου “INNOTRANS- Enhancing transport innovation capacity of the regions” του Προγράμματος Interreg Europe. To εργαστήριο αυτό στοχεύει στον εντοπισμό των τάσεων και την αναγνώριση των προτεραιοτήτων για την καινοτομία στις «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», μέσω ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο https://cutt.ly/3zeHduy .Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα θεματικά εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668, Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790, Μαρία Γουλάπτση 2313 319705, email: info@ris3rcm.eu

 

3ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης (22-23 Μαρτίου 2021) – IP Mediation Conference

Η Διεύθυνση Σημάτων της Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εν όψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου για τα σήματα ν.4679/20-03-2020, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης στις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν αντιδικίες επί σημάτων, με την ευκαιρία του 3ου Συνεδρίου Διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (ΕUIPO) στις 22-23 Μαρτίου 2021, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, καταβάλλοντας το ήμισυ των τελών εγγραφής, δηλαδή 75,00 ευρώ, κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο link  https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-mediation-conference-2021-palladium-nos-uas μέχρι 15-3-2021 το αργότερο, λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρχείο pdf).

 Απρίλιος 2021


Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19 εποχή//virtual forum

 

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) & η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο virtual forum  που συνδιοργανώνουν με τίτλο : Oι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετά covid-19 εποχή. Την Τρίτη 13/4/2021 & ώρα 10:00 πμ. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.  Εγγραφή στο σύνδεσμο: https://www.icc-kede-virtualforum.gr/. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.icc-kede-virtualforum.gr .

 Μάϊος 2021

 Delphi Economic Forum, 12-16 Μαΐου 2021

Η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-16 Μαΐου 2021, θα φιλοξενήσει σημαντικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας και θα δώσουν απαντήσεις στο περίπλοκο ερώτημα σχετικά με το πώς η κρίση είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την παγκόσμια τάξη. Θα γίνει εμβάθυνση στα απαιτητικά ζητήματα στην Ευρώπη, στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στο πώς η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο και θα διερευνήσει τις έντονες σχέσεις μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο Delphi Economic Forum VI θα συζητηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και τα κρίσιμα θέματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Η επίσημη ιστοσελίδα είναι:
https://delphiforum.gr/delphi-economic-forum  . Στοιχεία επικοινωνίας : Delphi Economic Forum NPO, 9 Karneadou Street, 106 75 Athens Greece, Tηλ: 0030 2107289000 ,Email: info@delphiforum.gr . 


Ιούλιος 2021

Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 6-9 Ιουλίου 2021


Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2021 ψηφιακά αλλά και με φυσική παρουσία ( στο Porto Palace Conference Centre and Hotel, θεσσαλονίκη. Η NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία ετήσια πολυ-εκδήλωση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και δικτύωσης που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες εμπορευματοποίησης στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης / Βιοτύπωσης και της Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια ισχυρή διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και της βιομηχανικής συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας.Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Εγγραφές πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο: https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-options-home .