ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πληροφοριακό Υλικό
Συνέδρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


2021

Ιανουάριος 2021

Ψηφιακό Συνέδριο: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον Τουρισμό, 11-23 Ιανουαρίου 2021


H Mact Media Group διοργανώνει ψηφιακό συνέδριο με θέμα: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 11 έως 23 Ιανουαρίου 2021. Ομιλητές θα είναι Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών & Επαγγελματικών Ενώσεων. Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Τα παραπάνω επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόθεση της Mact Media Group είναι να ξεκινήσει την συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από τους τέσσερεις κλάδους καθώς και τα υπουργεία, συμβάλλοντας με τις θέσεις και τις απόψεις αλλά και με καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2110129575, Email info@mact.gr .
 
Greek Exports Forum & Awards 2020,
20 Ιανουαρίου 2021


Τα Greek Exports Forum & Awards 2020, η μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων εξαγωγέων, άλλαξε ημερομηνία και θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021.  Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιoτήτων είναι η 11 Δεκεμβρίου 2020. Η Υποβολή Υποψηφιότητας γίνεται εδώ . Η δήλωση συμμετοχής γίνεται εδώ . Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός πατήστε εδώ . Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://ethosevents.eu/ . Τόσο το Forum όσο και η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα διοργανωθούν ως LiveOn Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία εταιρικής επικοινωνίας του ethosGROUP. Στοιχεία επικοινωνίας ethosGROUP, Λυσικράτους 64 - Καλλιθέα, 17674- Αθήνα ,Τηλ: 210 9984 950  email: info@ethosevents.eu .
 

 

 Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα", 21 Ιανουαρίου 2021


Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο, διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία Αρφανάκου. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην μετάβαση της χώρας μας προς την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και η ομιλία της επικεφαλής νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων του Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία, Marline Weber. Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εγγραφείτε εδώ, και για να δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους εγγραφούν και παρακολουθήσουν επιτυχώς το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας του. Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του έργου LIFE-IP CEI-Greece στο youtube.
Live streaming link:  
https://cutt.ly/AjcEAwj . Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: https://circulargreece.gr/el/ .Περισσότερες πληροφορίες: E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr
,Τηλ. 213 151 3081
.

 

Μάϊος 2021

Delphi Economic Forum, 12-16 Μαΐου 2021


Η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-16 Μαΐου 2021, θα φιλοξενήσει σημαντικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας και θα δώσουν απαντήσεις στο περίπλοκο ερώτημα σχετικά με το πώς η κρίση είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την παγκόσμια τάξη. Θα γίνει εμβάθυνση στα απαιτητικά ζητήματα στην Ευρώπη, στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στο πώς η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο και θα διερευνήσει τις έντονες σχέσεις μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο Delphi Economic Forum VI θα συζητηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και τα κρίσιμα θέματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Η επίσημη ιστοσελίδα είναι: https://delphiforum.gr/delphi-economic-forum  . Στοιχεία επικοινωνίας : Delphi Economic Forum NPO, 9 Karneadou Street, 106 75 Athens Greece, Tηλ: 0030 2107289000 ,Email: info@delphiforum.gr .
  

Ιούλιος 2021

Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 6-9 Ιουλίου 2021


Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2021 ψηφιακά αλλά και με φυσική παρουσία ( στο Porto Palace Conference Centre and Hotel, θεσσαλονίκη. Η NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία ετήσια πολυ-εκδήλωση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και δικτύωσης που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες εμπορευματοποίησης στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης / Βιοτύπωσης και της Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια ισχυρή διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και της βιομηχανικής συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας.Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Εγγραφές πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο: https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-options-home .


2020 

Δεκέμβριος 2020


7ο Technology Forum 2020

Το 7ο Technology Forum 2020 θα πραγματοποιθεί διαδικτυακά την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η γνώση σε συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία είναι βασικά στοιχεία στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση αυτών των εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ & σε άλλες βιομηχανίες) όσο και σε ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα). Ως εκ τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, 19 φορείς έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να οργανώσουν μια σειρά συνεδρίων με το όνομα «Τεχνολογικό Φόρουμ». Περισσότερες πληροφορίες: https://technology-forum.eu/ (ΠΗΓΗ: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας info@thessinnozone.gr, Νοέμβριος 2020 | Ενημερωτικό Δελτίο.


Συνέδριο «Ukraine and Greece: Discover new opportunities» ,3 Δεκεμβρίου 2020

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece, εναρμονισμένοι με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, online συνέδριο με θέμα “Ukraine and Greece: Discover new opportunities”. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και Ουκρανών επιχειρηματιών για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στις δυο χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής εδώ έως 2/12/2020. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο δωρεάν το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας zoom. Μετά από τη δήλωση συμμετοχής, θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή του. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342-252., Ακαδημίας 7, Αθήνα 10671, email: info@acci.gr .


9ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό φόρουμ

Το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως με έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να διοργανώσει τη ναυαρχίδα των εκδηλώσεών του,  το 9ο Αραβο – Ελληνικό Οικονομικό φόρουμ, στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020, σε ψηφιακή μορφή, και θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, διάδραση με τους ομιλητές και επίσκεψη στα εικονικά περίπτερα των χορηγών. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει, επίσης, εικονικές συναντήσεις Β2Β μεταξύ των Αράβων επιχειρηματιών με τους Έλληνες ομολόγους τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Όπως συνηθίζεται στις εκδηλώσεις του, θα παρουσιαστούν θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος Ελλήνων και Αράβων, ενώ θα εξασφαλιστεί ευρεία συμμετοχή επιχειρηματιών από τον αραβικό κόσμο, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική δικτύωσης κατά τη διάρκεια του εν θέματι φόρουμ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJLKx75-5dxsjulr7sN1Wqox_dU2G5TGvkqa9wV2v-lSj7Q/viewform Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού που αναγράφεται στη φόρμα. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στις 16:00 μμ. Συνημμένα θα βρείτε την Γενική Επισκόπηση του 9ου Φόρουμ.


6o Θεσμικό και Επαγγελματικό Συνέδριο “ICT Security World”: «Ψηφιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων εν μέσω πανδημίας του COVID-19»,  9-10 Δεκεμβρίου 2020

 

Το 6o Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «ICT Security World» θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Τo Συνέδριo πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Η κύρια θεματολογία του 6oυ Ψηφιακού Συνεδρίου «ICT Security World»  2020  αφορά στις εξής κατευθύνσεις:

-στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud, οι οποίες υποστηρίζουν ήδη την λειτουργία σημαντικών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα.

-στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία Επιχειρήσεων και Φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19 και την ανάγκη νέων κανόνων στην ασφαλή λειτουργία Επιχειρήσεων και Φορέων.

-στην αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου, όπως οι  ψηφιακές υπογραφές, η ασφαλή διακίνηση εγγράφων, καθώς και στην αναγκαιότητα ψηφιακής «θωράκισης».

-στις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες, στα προϊόντα και υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

-στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation (GDPR) σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς, Δημόσιο τομέα.

-Στις Στρατηγικές ΚυβερνοΑσφάλειας, οι οποίες ενισχύουν το επίπεδο και την αντοχή των δομών και των εσωτερικών διαδικασιών Φορέων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

-Στις σχέσεις της διαχείρισης κινδύνων και της εναρμόνισής τους με τους επιχειρησιακούς στόχους για την διασφάλιση των επίτευξη τους. 

-Στην ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των Στελεχών και των Διοικήσεων . για τη διαχείριση ψηφιακών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους και τις εναλλακτικές διαδικασίες για την αναπλήρωση τω απωλειών.

Εγγραφή: Ελεύθερη συμμετοχή (δωρεάν) χωρίς την καταβολή συμμετοχής. Στις Συμμετέχουσες και Συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε μέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας. Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://ictsecurity.e-expo.gr/ .Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104225585, 2104225520, info@teamworks.gr .

 


Ξεκίνησε η Υποβολή Υποψηφιοτήτων για τα Greek Exports Forum & Awards 2020

 

11 Δεκεμβρίου 2020 | LiveOn Hybrid Event. Για 9η συνεχή χρονιά, η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν το συνέδριο – θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports Forum το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα Greek Exports Awards 2020! Τα Greek Exports Forum & Awards 2020 φέτος έχουν διττό χαρακτήρα: αφενός να παρέχουν στους Έλληνες εξαγωγείς χρηστικά εργαλεία και πληροφορίες προκειμένου να συνεχίσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία, αφετέρου να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις εξαγωγικές προσπάθειες στην τρέχουσα δυσχερή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές που ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τα Greek Exports Awards 2020 μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2020. Δείτε περισσότερα στο: https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/ .

 Digital Economy Forum 2020 virtual edition στις 14-16/12/2020

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα Τηλ: 21 0924 9540-1 Fax : 21 0924 9542 , www.sepe.gr ,  Email: info@sepe.gr ) διοργανώνει στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2020 το digital economy forum 2020 virtual edition.
Στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, η τεχνολογία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα κατέχει καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κοινωνία και την οικονομία. Η στρατηγική κατεύθυνση για τη μετάβαση σε μία σύγχρονη “ψηφιακή” Ελλάδα με αποφασιστικότητα και σχέδιο, είναι κοινός στόχος όλων για την επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΠΕ διοργανώνει το digital economy forum 2020 virtual edition.Την εναρκτήριο κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από το βήμα του forum θα απευθυνθεί και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το digital economy forum 2020 τελεί Υπό την Αιγίδα της Α.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ενώ συμμετέχουν και φέτος ομιλητές υψηλού κύρους και επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές θεματικές ενότητες του forum αφορούν: στις Πολιτικές αναφορικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, την οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, την επένδυση στην Ελληνική Βιομηχανία Ψηφιακών Τεχνολογιών και την Καινοτομία, την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση καθώς και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε παραγωγικούς κλάδους της Εθνικής οικονομίας. Περισσότερες πληροφορίες :
http://deforum.sepe.gr
Διαδικτυακή Εκδήλωση: Doing Business in Saudi Arabia, 16 Δεκεμβρίου 2020


Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τo webinar «Doing Business in Saudi Arabia– COVID 19 Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15:00 (Ελλάδος). Οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο https://register.gotowebinar.com/register/4914385278881768719  . Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ .
 

 

 

22ο ετήσιο φόρουμ «Greece – Looking Ahead with Confidence»

 

Το 22ο ετήσιο φόρουμ Capital Link Invest in Greece «GreeceLooking Ahead with Confidence» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη & Τετάρτη, 15-16 Δεκεμβρίου 2020, ως ψηφιακή εκδήλωση.

Το Φόρουμ διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες επενδύσεων και με την υποστήριξη των κυριότερων Ελληνοαμερικανικών οργανισμών. Έχει καθιερωθεί ως η κύρια πλατφόρμα για την ενημέρωση της αμερικανικής επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την πρόοδο, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των κύριων τομέων της, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Με ένα μοναδικό ιστορικό επιτυχίας 22 ετών, το φόρουμ μας συγκεντρώνει την ελίτ των οικονομικών και επενδυτικών κοινοτήτων, καθώς και επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς ηγέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Το φόρουμ προσελκύει παραδοσιακά πάνω από 1000 ανώτερα στελέχη από τις αμερικανικές επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές κοινότητες, παρέχοντάς τους έναν μοναδικό συνδυασμό ευκαιριών ενημέρωσης, μάρκετινγκ και δικτύωσης.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Victoria Tsoukala, Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στο marketing@capitallink.com

Athena Kosmadaki, Marketing & Media Relations στη διεύθυνση athensoffice@capitallink.com  ή Τηλ (+30) 210 6109800-2.9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: Ανάπτυξη Βιώσιμων και Ανθεκτικών Αγροδιατροφικών Αλυσίδων, 18 Δεκεμβρίου 2020

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, με την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, διοργανώνει το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Βιώσιμων και Ανθεκτικών Αγροδιατροφικών Αλυσίδων» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 – 17:45 .Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, η λίστα των ομιλητών και η εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:  https://www.amcham.gr/events/event/agro2020/  .Περισσότερες πληροφορίες: Φανή Ζούρου, Τηλ:  2310286453, email: f.zourou@amcham.gr .

 

Νοέμβριος 2020


Πρόσκληση σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξαγωγών για ΜμΕ

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί στο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του Covid-19, που θα διοργανώσει διαδικτυακά από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020. Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 2 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 1 • Exporting Principles, •Covid-19 implications. 3 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 2 • Incoterms 2020. 4 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 3 • Shipping, • Customs, • Insurance. 5 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 4 • Export Credit Control, • Payment Systems. 6 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00 Module 5 , Letters of credit.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να μας αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.


7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας ,06.11.2020

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τον ευρωπαϊκό και εθνικό πρωτογενή τομέα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) συνεχίζονται με ολοένα και εντατικότερους ρυθμούς, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπόνησης των εθνικών στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΑΠ. Όμως η ΚΑΠ δεν βαδίζει πλέον μόνη της. Συντονίζεται πλήρως με την οριζόντια αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, υπηρετώντας τις επιταγές του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει η Πράσινη Συμφωνία αλλά και το ευρωπαϊκό Σχέδιο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid – 19. Με πληθώρα διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και την ΕΕ που εκπροσωπούν φορείς χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς και μη φορείς, συνεταιριστικές οργανώσεις, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, γεωργικούς συμβούλους, επιστήμονες και ερευνητές, καθώς τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο αποσκοπεί να δώσει βήμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου, συμβάλλοντας σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες. Θα αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις και θα τοποθετείται στη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα, συντονιζόμενος με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και καλές πρακτικές. Έτσι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της συγκυρίας, θέτει στο επίκεντρο ενδιαφέροντος τη μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος για την ελληνική γεωργία μέσα από την προώθηση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ όσο και του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε email στο

marketing@c-gaia.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2130187300.

 

5η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου «Μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση»

Η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού κόσμου είναι ένα διεθνές φόρουμ πολιτικού και οικονομικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Αραβικού Κόσμου. Στόχος του είναι να εντοπίσει και να προωθήσει τα κοινά συμφέροντα και τις αξίες των δύο περιοχών συλλογικά και να επισημάνει βασικούς τομείς προτεραιότητας για συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου, ως το πρώτο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Αραβικών Χωρών σε ταραχώδεις καιρούς για την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά τώρα στην εποχή της πανδημίας. Η διάσκεψη κορυφής διοργανώθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αραβικού Συνδέσμου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεδομένων των ιστορικών δεσμών της Αθήνας με τον Αραβικό Κόσμο, η Ελλάδα είναι ιδανικός υποψήφιος για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη βοήθεια των περιφερειών στην επίτευξη των οικονομικών και πολιτικών δυνατοτήτων τους. Με βάση τη σημαντική επιτυχία των προηγούμενων συνόδων κορυφής, η 5η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αραβικού Κόσμου, με τίτλο «Μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του Αραβικού Κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή φόρμα , τη Δευτέρα & Τρίτη, 9-10 Νοεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες:

https://euroarabsummit.com/ .Διεθνές Συνέδριο InnovationID 2020

To Hellenic Design Centre σας προσκαλεί στο 5ο Διεθνές Συνέδριο InnovationID (Innovation Investing in Design), το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10.45-16.00 . Μετά τις άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις του 2014, 2016, 2018, 2019 του InnovationID, το Hellenic Design Centre συνεχίζει δυναμικά, επαναφέροντας τη διοργάνωση με νέα trends, εργαλεία, case studies και μεθόδους του Design Driven Innovation. Στόχος του είναι η ανάλυση του Design ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, με επίκεντρο τον χρήστη. Θα παρουσιαστούν καινοτόμες μέθοδοι προσέγγισης, οι οποίες χρησιμοποιούνται από κορυφαίες εταιρίες σε όλο τον κόσμο – απτά παραδείγματα, επιτυχημένες πρακτικές, ελληνικά case studies. Οι θεματικές του InnovationID ’20, χωρίζονται σε 3 άξονες:

Service Design

Design Value / More than metrics

Design and Businesses in the New Era, are you ready?

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, δείτε εδώ https://hellenicdesigncentre.gr/innovationid-2020-conference/ .

Το Συνέδριο απευθύνεται στους επιχειρηματίες, στα στελέχη και στο προσωπικό όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε φορείς επιχειρηματικότητας, στελέχη του δημοσίου τομέα, καθώς και σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει το Design. Απαραίτητη εγγραφή μέσω zoom. Κάντε κράτηση της θέσης σας στο Συνέδριο, εδώ! https://zoom.us/webinar/register/WN_SE5mFWQTRlaaOet7fP7l6g . Το Hellenic Design Centre υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της μεγάλης δωρεάς του ΙΣΝ προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.


5th EXPORTUSA FORUM , 23 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει ηλεκτρονικά το ¨5th EXPORTUSA FORUM¨ με θέμα «Trade Beyond Covid-19 : The way forward» την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 στις 15:00 - 18:00 .Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myeventora/Events/export-usa-forum/132500839921954054_5th-exportusa-forumagenda.pdf .Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.eventora.com/en/Events/export-usa-forum/Order/GCMXXCSLOW/Complete?iframe=&addTickets=0 .


23ο Forum Ανάπτυξης, 23 Νοεμβρίου εώς 20 Δεκεμβρίου 2020

Για 23η συνεχή χρονιά η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και η Οργανωτική Επιτροπή του Forum Ανάπτυξης προγραμματίζουν τις συνεδριακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις του σημαντικότερου Αναπτυξιακού Πολυσυνεδρίου στο Δυτικό Άξονα της χώρας. Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία της covid-19 και με προτεραιότητα στην Υγεία και την Ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στον Θεσμό του 23ου Forum Ανάπτυξης, οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν τελικά, μετά και τις κυβερνητικές αποφάσεις (5/11/20) για lockdown στην χώρα, σε Digital μορφή (διαδικτυακές μεταδόσεις των εκδηλώσεων). Για λειτουργικούς λόγους, που δημιουργούν οι περιορισμοί στις συναθροίσεις και τις μετακινήσεις των πολιτών λόγω της πανδημίας αλλά και για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών και της διαδραστικής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, οι εκδηλώσεις του 23ου Forum Ανάπτυξης θα διεξαχθούν διαδοχικά κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Παράλληλα με τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του 23ου Forum Ανάπτυξης και στο πλαίσιό του, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά διαδικτυακών συνεδριών του e-Forum Καινοτομίας 2020. Επίσης λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς η διαδικτυακή έκθεση «Καινοτομία και Ανάπτυξη» ενώ έχει ετοιμαστεί και η «Γενική Διαδικτυακή Έκθεση του 23ου Forum Ανάπτυξης». Κεντρική Θεματική Ενότητα του 23ου Forum Ανάπτυξης είναι «+ΠΡΑΞΕΙΣ για να βρούμε το χαμένο «τυρί»*. Το θέμα είναι εμπνευσμένο από το παγκόσμιο best seller “Ποιος πήρε το τυρί μου» του Johnson Spencer. Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο αυτήν την περίοδο βιβλίο, που μας παρακινεί να δούμε,με νέα οπτική και στρατηγική διεξόδου, τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές, που προκάλεσε με βίαιο τρόπο η πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και παγκοσμίως. Όλα δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να βρούμε τις νέες ισορροπίες, σε ένα κόσμο που δεν θα είναι ίδιος με την πριν την πανδημία περίοδο. Θα είναι πολύ διαφορετικός. Το «Τυρί» στην περίπτωση των δημόσιων συζητήσεων, που οι οργανωτές του 23ου Forum Ανάπτυξης προγραμμάτησαν, αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης. Σε έναν ειδικότερα τομέα οι διοργανωτές επιμένουν ιδιαίτερα: Στην έρευνα και την καινοτομία, ιδίως με την ανάδειξη δράσεων που οδηγούν σε χρήσιμες για την κοινωνία και την ανάπτυξη υπηρεσίες και στην παραγωγή προϊόντων που μπορούν να έχουν βιώσιμη πορεία στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογήσει την διοργάνωση του e-Forum Καινοτομίας 2020, με συνεχείς διαδικτυακές δράσεις από 12/10-31/12/20. Το τι κάνουμε στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων αφορά όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, που μέσω του 23ου Forum Ανάπτυξης καλούνται να συνεισφέρουν σε αυτήν την κατεύθυνση με τις προτάσεις, τις θέσεις τους και κυρίως με το παράδειγμα τους. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα με τους ομιλητές θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.forumanaptixis.gr/conference/23oforumanaptyxis .

 

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο 1o WEB GREEK GASTRONOMY WORKSHOP 2020

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στο 1ο WEB GREEK GASTRONOMY WORKSHOP 2020, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Tourism Media & Events(αποκλειστική διοργανώτρια) στο Βέλγιο, την περίοδο από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2020 και στην Πολωνία, την περίοδο από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2020.

Το GREEK GASTRONOMY WORKSHOP απευθύνεται στις Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας) που επιθυμούν διεθνή δικτύωση, αναγνωρισιμότητα αλλά και βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν σε επαγγελματίες, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους-διανομείς, αγορασές supermarket, food servers, καταστήματα deli, τα προϊόντα τους και τις γαστρονομικές τους προτάσεις. Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, να δηλώσουν συμμετοχή (βλ.συνημμένο Έντυπο ΔήλωσηςΒέλγιο , Πολωνία) το συντομότερο δυνατοό και όχι αργότερα από την Τετάρτη 11.11.2020. Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@rkm.gov.gr ή στο fax. 2313330044. για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395 κος Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κα Χαρίκλεια Τσιαμπαλή.


Εικονικό Συνέδριο FOCUS ON BUSINESS IN GHANA, 25 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) διοργανώνει εικονικό συνέδριο με θέμα "Focus on Business in Ghana" στις 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 σχετικά με την πολιτική της χώρας και τάσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις εξαγωγές και τις επενδύτικές ευκαιρίες στη Γκάνα και γενικότερα τις συνθήκες και προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Το συνέδριο θα φέρει κοντά την ηγετική κυβέρνηση και επιχειρήσεις από τη Γκάνα καθώς και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Γκάνα. Το συνέδριο είναι δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και μπορούν να το παρακολουθήσουν μέλη και μη του Ελληνο-Αφρικάνικου Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ. Η δήλωση συμμετοχή πραγματοποιείται υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής https://www.helafrican-chamber.gr/articlefiles/Participation_Form_2.pdf στο email info@helafrican-chamber.gr .Έπειτα θα σταλθούν στο email οι κωδικοί πρόσβασης για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα zoom. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.helafrican-chamber.gr/articlefiles/final_Program.pdf .Πληροφορίες: Ελληνο-Αφρικάνικο Επιμελητήριο, Παπαδιαμαντοπούλου 2, 11528, Αθήνα, Τηλ.: (+30) 2107297711, fax : (+30) 7297733 email: info@helafrican-chamber.gr ,web: www.helafrican-chamber.gr

7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων, 26-27 Νοεμβρίου 2020

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργρανώνει ηλεκτρονικά το ¨7ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων¨ με θέμα « Η πανδημική κρίση ευκαιρία αύξησης των ελληνικών εξαγωγών φρούτων στη Γερμανία» στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στον ιστότοπο https://griechenland.ahk.de/gr/dilosi-symmetochis-7o-ellinogermaniko-foroym-trofimon . Περισσότερες πληροφορίες: Ελίζα Λιούτα, τηλ: +30 210 6419038, +30 210 6445175 και Βασιλική Κεφαλά, τηλ: +30 210 6419018, +30 210 6445175.


23o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, 30/11 εώς 5/12/2020

Η Ελληνική Εταιρία Logistics διεξάγει το πολυήμερο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics με θέμα “Continuity in Crisis”, το οποίο θα έχει διάρκεια 6 ημέρες, από 2 ώρες κάθε ημέρα, με διεθνείς διακεκριμένους ομιλητές, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν υψηλότατες θέσεις στην ιεραρχία των επιχειρήσεών τους. Η εμπειρία τους, οι αποφάσεις, η διαχείριση σε εταιρικό επίπεδο και τα αποτελέσματα από τα οποία τελικώς κρίθηκαν, θα αποτελέσουν για τους συνέδρους που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συνέδριο, όχι μόνο γόνιμη πηγή πληροφόρησης, αλλά και εργαλείο για τον τρόπο που έδρασαν διεθνούς βεληνεκούς εταιρείες σε εποχές κρίσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ψηφιακού συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: «Διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19 στις Ελληνικές αλυσίδες εφοδιασμού: Επιπτώσεις και επιχειρηματική συνέχεια». Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι τα στελέχη της ελληνικής αγοράς να πάρουν inputs σε θέματα στρατηγικής και action plan από τους διεθνείς ομιλητές του συνεδρίου, εν όψει του 2021. Η όσμωση και ανταλλαγή κουλτούρας είναι αυτό που ευελπιστεί η EEL να πετύχει μεταξύ Eλλήνων του εξωτερικού και επιχειρηματιών- υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής αγοράς. Στην ιστοσελίδα https://www.econgress.gr/future-econgress/23-logistics πραγματοποιούνται οι εγγραφές και υπάρχει διαθέσιμο το πρόγραμμα του συνεδρίου. Στοιχεία επικοινωνίας: Έφη Κούτσιαρη, Υπεύθυνη Γραμματείας EEL, T: 2130387248 Fax: 2106717361 E-mail: info@eel.gr , http://www.eel.gr/


Οκτώβριος 2020

13 Συνέδριο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) - Ο κόμβος UNAI για το SDG7 (επίσης συντονιστής BSEC-GEN και PROMITHEASnet) διοργανώνει για το 13ο (δέκατο τρίτο) έτος Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα "Ενέργεια και κλιματική αλλαγή" , 07-09 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα. Το 13ο Διεθνές Συνέδριο «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 7-9 Οκτωβρίου 2020, στην Αθήνα, Ελλάδα και θα τεθεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού  Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας και της  πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τον ακαδημαϊκό αντίκτυπο. Συνέδριο τριών διαστάσεων: Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε θέματα επενδύσεων πράσινης ενέργειας, ενδιαφερομένων στην αγορά, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ηγετών έργων και κοινοπραξιών. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στο «7ο Φόρουμ Επενδύσεων στην Πράσινη Ενέργεια», τη δεύτερη μέρα στα «Επιστημονικά έγγραφα» και την 3η στο «Εκδήλωση μεσιτείας».Κάθε μέρα αφιερώνεται σε διαφορετική οπτική γωνία των ενεργειακών και κλιματικών αλλαγών, επιτρέποντας κατ 'αυτόν τον τρόπο πιο εστιασμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις στις πολιτικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές απόψεις του θέματος. Για πληροφορίες εγγραφής δείτε στο σύνδεσμο: https://promitheasconference.wordpress.com/fees/ . Τα τέλη εγγραφής (για πραγματική και εικονική συμμετοχή), πρότυπα και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο διατίθενται στον ιστότοπο  της εκδήλωσης : https://promitheasconference.wordpress.com/ .7ο Τεχνολογικό Φόρουμ

Το 7ο Τεχνολογικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης της Helexpo, 1/10/2020. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η γνώση σε συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση τέτοιων εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (ΙCΤ και σε άλλους κλάδους) όσο και σε ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα). Ως εκ τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, 20 φορείς έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση σειράς συνεδρίων με την επωνυμία «Τεχνολογικό Φόρουμ». Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://technology-forum.eu/ .

 

«Doing Business in... – COVID 19 Challenges and Opportunities» για τη Γερμανία και την Κορέα

 

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τα webinars «Doing Business in... – COVID 19 Challenges and Opportunities» για τη Γερμανία και την Κορέα, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες μας και τα Γραφεία ΟΕΥ εκεί. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας, εν μέσω COVID19, σας προσκαλεί στις παρακάτω διαδικτυακές εκδηλώσεις της:

1.      Doing Business in Germany COVID 19 Challenges & Opportunities , 14 Οκτωβρίου 2020, 15.00 ώρα Ελλάδος, 14.00 ώρα Γερμανίας, διάρκεια μία ώρα και δέκα λεπτά. Γλώσσα: Αγγλικά . Εγγραφές στο σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/1862593998256681486 .

2.     Doing Business in South Korea, 21 Οκτωβρίου, 10.00 ώρα Ελλάδος, 16.00 ώρα Κορέας, διάρκεια μία ώρα και δέκα λεπτά. Γλώσσα: Αγγλικά . Εγγραφές στο σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/4105020475315166990

 Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα  προγράμματα των εν λόγω διαδικτυακών σεμιναρίων agenda Germany”, “agenda SK.

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης

Πάνω από 500 σύνεδροι από όλο τον κόσμο αναμένεται να πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης, που φιλοξενείται τον Οκτώβριο του 2020 στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διοργάνωση γίνεται στην Ελλάδα και φιλοξενείται από εθελοντική οργάνωση, γεγονός που αναδεικνύει αφενός την αναγκαιότητα για ενίσχυση της ορεινής διάσωσης στη χώρα μας και αφετέρου το ρόλο των εθελοντών στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που διενεργούνται σε ορεινό πεδίο. Εκτός από τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις που θα γίνουν τις κύριες μέρες του Συνεδρίου, στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνεται και ημέρα επιδείξεων ορεινής διάσωσης, που θα πραγματοποιηθεί στον Όλυμπο με τη συμμετοχή μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αλλά και άλλων διασωστικών ομάδων του εξωτερικού. Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ορεινής διάσωσης, τόσο σε επίπεδο τεχνικών και διαδικασιών όσο και σε αυτό των υλικών, των καινοτομικών τεχνολογιών και της προνοσοκομειακής φροντίδας και Πρώτων Βοηθειών. Η στατιστική των ατυχημάτων και η ανάλυση των περιστατικών κατέχει ένα σημαντικό μέρος στις παρουσιάσεις. Για το 2020 η θεματική των εργαστηρίων εστιάζει στην έρευνα και διάσωση από χιονοστιβάδες.  Το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης θα φιλοξενηθεί από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2020. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που είναι μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (ICAR) από το 2007.


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής», 16 – 18 Οκτωβρίου 2020, στην Αλεξανδρούπολη διά ζώσης και εξ αποστάσεως, υπό την Αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόεδροι του Συνεδρίου, είναι ο Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Νικόλαος Νικολέττος και ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διευθυντής της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Γένεσις» Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Dr. Κωνσταντίνος Πάντος.  Οι εξελίξεις στην υποειδικότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ραγδαίες και λόγω της συσσώρευσης νέων επιστημονικών δεδομένων καθίσταται επιτακτική η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα της υπογονιμότητας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικών μαιευτήρων γυναικολόγων και ουρολόγων, εμβρυολόγων, βιολόγων, μαιών – μαιευτών, νομικών, νοσηλευτών, φοιτητών και του ευρύτερου κοινού στα νεότερα δεδομένα στο πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων.  Στη θεματολογία του Συνεδρίου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νομικούς και ηθικούς προβληματισμούς που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και τη χρήση του αναπαραγωγικού τουρισμού και γενικώς του τουρισμού υγείας ως εργαλείου ανάπτυξης της χώρας. Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μεταξύ 19:30 – 21:30, θα χαιρετήσουν την εκδήλωση οι κ.κ. Νικόλαος Νικολέττος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Μιχαήλ Πιτιακούδης Καθηγητής Χειρουργικής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Πλούμης Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας Δ.Π.Θ., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Αλέξανδρος Πολυχρονίδης Καθηγητής Χειρουργικής, Πρύτανης Δ.Π.Θ., Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Μητροπολίτης Άνθιμος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως – Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Ενώ, έχουν προσκληθεί ως ομιλητές οι κ.κ. Χρήστος Μέτιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γεώργιος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής. Πρόγραμμα Συνεδρίου & λοιπές πληροφορίες:

https://bit.ly/38rz6IN .  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία οργάνωσης:

 Στέλλα Διακοπούλου | Key Account Manager Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343 | Τηλ. +30 210 60 74 205, Fax +30 210 60 74 222 E-mail s.diakopoulou@mdcongress.gr , Website www.mdcongress.gr .Μάϊος 2020


Η 11η Διεθνής Διάσκεψη για τις Διεθνείς Επιχειρήσεις (ICIB 2020)

 

 

 

Η 11η Διεθνής Διάσκεψη για τις Διεθνείς Επιχειρήσεις (ICIB 2020)στοχεύει στη συγκέντρωση ακαδημαϊκών και επαγγελματιών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και μεθόδων για την αναζήτηση άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών (MNC) και η πολυπλοκότητα του παγκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ICIB 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 21-24 Μαΐου 2020 και θα διοργανωθεί σε παράλληλες συνεδριάσεις αγγλικών και ελληνικών. Το ICIB 2020 θα φιλοξενήσει το Διεθνές Συμπόσιο για τις Διεθνείς Υποθέσεις: Business, Economics and Politics – ISIABEP. Το ICIB επικεντρώνεται - αλλά δεν περιορίζεται στην εμπειρική έρευνα στους ακόλουθους τομείς: • Επιχειρηματικότητα και διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον, • Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, •                Χρηματοοικονομική διαχείριση, • Παγκόσμια διαχείριση των δημοσιονομικών κρίσεων από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, • Παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές εταιρείες, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, • Διεθνής πολιτική οικονομία και επιχειρήσεις, • Ηλεκτρονικό επιχειρείν, • Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, •              Κοινωνική επιχειρηματικότητα, •Οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις, • Πολυεθνικές και πολιτικές στρατηγικές, •Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, • Επιπτώσεις και καθοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων, • ΑΞΕ και ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, • ΑΞΕ, εμπόριο και περιφερειακή ολοκλήρωση, • ΑΞΕ και μετάβαση, • Τουρισμός - επιχειρήσεις και βιομηχανία, • Σκιά οικονομία και διαφθορά, • Θεωρία και φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων, • Βιοασφάλεια και παγκόσμια υγεία, • Διεθνής Πολιτική / Στρατηγικά Θέματα, • Διεθνής Πολιτική Οικονομία, • Διεθνείς Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη, • Ηλεκτρονικό εμπόριο, • Οικονομικά της εργασίας, • Διεθνής χρηματοδότηση, • Η εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης. Το ICIB προωθεί την τηλεδιάσκεψη και φιλοξενεί τηλεδιασκέψεις και συνεδρίες αφίσας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Θα πρέπει να υποβάλετε μόνο περιλήψεις κειμένου 1 σελίδας ONLINE στην πλατφόρμα (http://www.icib.eu/icib-app/register.php) στις 21 του ΜαΪου 2020 το αργότερο !!! και όχι στο papers@icib.eu. για έλεγχο από την επιστημονική επιτροπή.

Ημερομηνίες συνεδρίων: 21-24 Μαΐου 2020:

-Τηλεδιάσκεψη στις 21 Μαΐου 2020 (9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Τοπική Ώρα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οδός Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).

-Υπόλοιπες συνεδρίες, Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Νικόπολης (22-24 Μαΐου, 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.), Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη 570 01. Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.icib.eu/ .

 

Θα πρέπει να υποβάλετε μόνο περιλήψεις κειμένου  1 σελίδας ONLINE  στην πλατφόρμα (http://www.icib.eu/icib-app/register.php)  στις 21 του ΜαΪου 2020 το αργότερο !!! και όχι στο papers@icib.eu.  για έλεγχο από την επιστημονική επιτροπή.

Ημερομηνίες συνεδρίων: 21-24 Μαΐου 2020:

-Τηλεδιάσκεψη στις 21 Μαΐου 2020 (9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Τοπική Ώρα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οδός Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).

-Υπόλοιπες συνεδρίες, Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Νικόπολης (22-24 Μαΐου, 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.), Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη 570 01. Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.icib.eu/ .

Ιούνιος 2020


10ο Ετήσιο
Capital
Link CSR Forum με θέμα: «Οικονομία και Κοινωνία: Η επόμενη μέρα» 23 Ιουνίου 2020 ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Η Capital Link   σας προσκαλεί στο  10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»  Σε ΨΗΦΙΑΚΗ μορφή. Μια νέα πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί. Η επανεκκίνηση της Οικονομίας είναι μία πρόκληση την οποία κυβερνήσεις και κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, προσαρμοζόμενες σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Για την Ελλάδα, ειδικότερα, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει να εξέρχεται από μία πολυετή κρίση, το διακύβευμα είναι διπλό: πώς θα ανακάμψει και θα επανέλθει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία της Capital Link αποσκοπεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τομείς οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα. Θα δοθεί έμφαση στο νέο τοπίο της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις τήρησης των περιοριστικών μέτρων και στην προτεραιοποίηση ψηφιακών λύσεων, ενώ θα συζητηθούν προτάσεις για τις μεθόδους δυναμικής επιστροφής της χώρας σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» καθότι η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας  είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Πώς ο κάθε διαφορετικός τομέας θα συμβάλλει στη νέα αυριανή πραγματικότητα, πώς διαμορφώνεται το τοπίο της αγοράς δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που πρέπει να τηρούνται και την στροφή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, πώς θα επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Στην παρούσα συγκυρία, η επανεκκίνηση της Οικονομίας κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ιδιαίτερα σ’ένα πιο ενεργό μοντέλο συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινωνικού συνόλου στην ανάκαμψη της χώρας και την έξοδό της από την εσωστρέφεια, στην οποία έχουν περιέλθει.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή αναβολή των περισσότερων εκδηλώσεων, με συνέπεια την αναγκαιότητα προσαρμογής στη τρέχουσα πραγματικότητα. Η επιλογή διοργάνωσης του Συνεδρίου σε Ψηφιακή Μορφή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της διασύνδεσης μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και τη ροή της πληροφόρησης, σ’αυτή την περίοδο που υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και κοινωνική αποστασιοποίηση αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων και το νέο οικονομικό τοπίο. Με έδρα της Capital Link στη Νέα Υόρκη, η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έχει ως θετικό αποτέλεσμα τη διεύρυνση συμμετοχής  με κοινό από την Ελλάδα και από την Ομογένεια : τόσο από πλευράς ομιλητών, όσο και από πλευράς κοινού συμμετεχόντων.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.     Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη

2.     Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ο ρόλος, η σημασία και το μέλλον των Ελληνικών Startups και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Οικονομία και Κοινωνία

1.     Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Προκλήσεις & Ευκαιρίες πριν και μετά την Κρίση του Covid -19 : Προκλήσεις ανά τομέα, επιλογές χρηματοδότησης – Κεφάλαιο Κινήσεως – Ανάπτυξη, ανάγκες και ευκαιρίες μετασχηματισμού νέων επιχειρηματικών μοντέλων, κλιμάκωση μέσω συγχωνεύσεων κοινοπραξιών, συνεργασιών και εξαγωγών κλπ.

1.     Τράπεζες – Οικονομία & Κοινωνία – Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον.

2.     E-GOV: Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία του Κράτους & του Πολίτη

3.     Η Ταχεία Μετάβαση στο Νέο Ψηφιακό Κόσμο

1.     Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο στην Ελλάδα

Το μέλλον των παραδοσιακών μορφών ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας – Η ενέργεια σαν μοχλός ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας

1.     Κλάδος Υγείας & Φαρμάκων – Νέες Προκλήσεις & Ευκαιρίες

1.     Χαρτογραφώντας το Αύριο - Το Νέο Καταναλωτικό Τοπίο

Ποιός είναι ο καταναλωτής του αύριο – εξέλιξη στη καταναλωτική συμπεριφορά και στο τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή

1.     H Νέα Δυναμική σε Βασικούς Επιχειρηματικούς Κλάδους: Τρόφιμα – Ακίνητα - Ενέργεια

2.     Τουρισμός – Προετοιμαζόμενοι για την Ανάκαμψη

3.     Επενδύσεις – Ανάπτυξη – Οικονομία – Κοινωνία

4.     Αντιμετωπίζοντας την Πραγματικότητα της Επόμενης Μέρας

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής . Εγγραφή παρακολούθησης στο σύνδεσμο: https://forumcsr2020.capitallink.com/en/registration  

 

 

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“Human Rights in Business”)

 

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“Human Rights in Business”) διοργανώνουν την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, οι Γενικές Γραμματείες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ως στόχο να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς και να αναδείξει τον ρόλο των επιχειρήσεων στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Ο υπότιτλος "Ευημερία μέσω διαφορετικότητας" (Prosperity through diversity) υπογραμμίζει τη σημασία της διαφορετικότητας στην ευημερία μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (live streaming) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 (11:00 CET). Αρχικά επρόκειτο να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εορτασμών του Thessaloniki EuroPride 2020, αλλά λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαδικτυακά.

Η ελληνική Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμμετοχή του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη στις κεντρικές εισηγήσεις του Συνεδρίου σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής Κυβέρνησης.

Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς θα συμμετέχουν ακόμη οι:

               Erna Solberg, Πρωθυπουργός της Νορβηγίας

               Michele Bachelet, Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

               Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

               Robert Oliphant, Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά

               Dunja Mijatović, Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Μετά το πέρας του Συνεδρίου στόχος είναι να συσταθεί διεθνής ομάδα εργασίας η οποία θα προτείνει οδικό χάρτη για επόμενες δράσεις.

Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Εργασιακό Περιβάλλον» (“HumanRightsinBusiness”) είναι https://humanrightsinbusiness.gr/.

 

Το Συνέδριο διεξάγεται υπό τον συντονισμό και την υποστήριξη του Enterprise Greece. Δείτε το σχετικό Δε

images/nodes/100/2177_deltio_typoy_anurvpina_dikaivmata_sto_ergasiako_periballon_18_06_20.pdfλτίο Τύπου.
Σεπτέμβριος 2020

 

5ο ετήσιο συμπόσιο ΗΑΕΕ "Ενεργειακή μετάβαση V: Τοπικές και παγκόσμιες προοπτικές"  Νέες Ημερομηνίες: 30/09/2020 -02/10/ 2020, Αθήνα, Ελλάδα

 

Η Ελληνική Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΕΕΕ - Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας) - οργανώνει το 5ο Ετήσιο Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Kifissia, στην Αθήνα, από τις 30/09/2020 -02/10/ 2020, και θα επικεντρωθεί σε ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η διάσκεψη στοχεύει στην παροχή διεθνούς φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, που εργάζονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία.

Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ 'όλα αυτά, το τοπίο της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με πολλαπλές μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, θέτει σοβαρά ζητήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για χώρες, βιομηχανίες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. Το Συμπόσιο θα επικεντρωθεί αφενός σε αυτές τις ανησυχίες, αλλά θα παρέχει επίσης μια λεπτομερή επισκόπηση των αυξημένων ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα.

Αναμένεται  να φιλοξενηθούν περισσότερες από 100 επιστημονικές παρουσιάσεις και περίπου 100 ομιλητές, όπου διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι κορυφαίων εταιρειών ενέργειας και διευθυντές βασικών ιδρυμάτων - ευρωπαϊκών και διεθνών - όπως η ΓΔ Ενέργειας, η ΓΔ Περιβάλλοντος και η IFC , υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και πολιτικοί ηγέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις απόψεις τους. Έτσι, θα συζητηθούν πολυάριθμα έργα και επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και η δυνατότητα σημαντικών διεθνών φορέων ενέργειας να συμμετάσχουν στις ελληνικές αγορές ενέργειας.  Για την εγγραφή σας, κάντε κλικ στο https://5thannualsymposium.eventsadmin.com/Home/Welcome . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στη διεύθυνση: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: haee2020@haee.gr , ιστοσελίδα: http://haee.gr/events/international-events/2020/5th-annual-symposium/

 

 Οκτώβριος 2020

 

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης

 

Πάνω από 500 σύνεδροι από όλο τον κόσμο αναμένεται να πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης, που φιλοξενείται τον Οκτώβριο του 2020 στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διοργάνωση γίνεται στην Ελλάδα και φιλοξενείται από εθελοντική οργάνωση, γεγονός που αναδεικνύει αφενός την αναγκαιότητα για ενίσχυση της ορεινής διάσωσης στη χώρα μας και αφετέρου το ρόλο των εθελοντών στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που διενεργούνται σε ορεινό πεδίο. Εκτός από τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις που θα γίνουν τις κύριες μέρες του Συνεδρίου, στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνεται και ημέρα επιδείξεων ορεινής διάσωσης, που θα πραγματοποιηθεί στον Όλυμπο με τη συμμετοχή μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αλλά και άλλων διασωστικών ομάδων του εξωτερικού. Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ορεινής διάσωσης, τόσο σε επίπεδο τεχνικών και διαδικασιών όσο και σε αυτό των υλικών, των καινοτομικών τεχνολογιών και της προνοσοκομειακής φροντίδας και Πρώτων Βοηθειών. Η στατιστική των ατυχημάτων και η ανάλυση των περιστατικών κατέχει ένα σημαντικό μέρος στις παρουσιάσεις. Για το 2020 η θεματική των εργαστηρίων εστιάζει στην έρευνα και διάσωση από χιονοστιβάδες.  Το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης θα φιλοξενηθεί από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2020. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που είναι μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (ICAR) από το 2007.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής», 16 – 18 Οκτωβρίου 2020, στην Αλεξανδρούπολη διά ζώσης και εξ αποστάσεως, υπό την Αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόεδροι του Συνεδρίου, είναι ο Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Νικόλαος Νικολέττος και ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διευθυντής της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Γένεσις» Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Dr. Κωνσταντίνος Πάντος.  Οι εξελίξεις στην υποειδικότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ραγδαίες και λόγω της συσσώρευσης νέων επιστημονικών δεδομένων καθίσταται επιτακτική η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τα προβλήματα της υπογονιμότητας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικών μαιευτήρων γυναικολόγων και ουρολόγων, εμβρυολόγων, βιολόγων, μαιών – μαιευτών, νομικών, νοσηλευτών, φοιτητών και του ευρύτερου κοινού στα νεότερα δεδομένα στο πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων.  Στη θεματολογία του Συνεδρίου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νομικούς και ηθικούς προβληματισμούς που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και τη χρήση του αναπαραγωγικού τουρισμού και γενικώς του τουρισμού υγείας ως εργαλείου ανάπτυξης της χώρας. Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μεταξύ 19:30 – 21:30, θα χαιρετήσουν την εκδήλωση οι κ.κ. Νικόλαος Νικολέττος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Μιχαήλ Πιτιακούδης Καθηγητής Χειρουργικής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Πλούμης Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας Δ.Π.Θ., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Αλέξανδρος Πολυχρονίδης Καθηγητής Χειρουργικής, Πρύτανης Δ.Π.Θ., Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Μητροπολίτης Άνθιμος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως – Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Ενώ, έχουν προσκληθεί ως ομιλητές οι κ.κ. Χρήστος Μέτιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γεώργιος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής. Πρόγραμμα Συνεδρίου & λοιπές πληροφορίες:

https://bit.ly/38rz6IN .  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία οργάνωσης:

 Στέλλα Διακοπούλου | Key Account Manager Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343 | Τηλ. +30 210 60 74 205, Fax +30 210 60 74 222 E-mail s.diakopoulou@mdcongress.gr , Website www.mdcongress.gr .
Απρίλιος 2020


eCommerce & Digital Marketing Conference North, 2020.

eCommerce & Digital Marketing Conference North, 2020, πρόκειται για μία συνεδριακή εκδήλωση, η οποία θα συνδυαστεί με εκθεσιακή παρουσία εταιρειών και θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στο THE MET HOTEL, στη Θεσσαλονίκη. Το επίσημο Web site του ECDM Conference North 2020 (https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/) βρίσκεται στον αέρα και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για επισκέπτες και συμμετέχουσες εταιρείες, χορηγούς και εκθέτες. Επίσης, είναι διαθέσιμοι οι μηχανισμοί εγγραφής των επισκεπτών του ECDM Conference North 2020, όσον αφορά στον εκθεσιακό του χώρο, όπου η επίσκεψη είναι δωρεάν, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Το συνέδριο χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, eCommerce Platforms, Digital Marketing, Digital Payments, Shipments & Logistics και έχει στόχο να παρουσιάσει στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας τις βέλτιστες πρακτικές από εγχώρια και διεθνή επιτυχημένα project και όλες τις μοντέρνες υπηρεσίες και προϊόντα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: υποδομές ηλεκτρονικών καταστημάτων, ψηφιακή διαφήμιση, ηλεκτρονικές πληρωμές και ταχυμεταφορές. Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 55 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξασφαλίζει συμμετοχή στο συνέδριο. Για τα μέλη του GR.EC.A προβλέπεται μειωμένο εισιτήριο με κόστος 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τέλος, για όσους κλείσουν το εισιτήριό τους έως τις 10 Μαρτίου, προβλέπεται μειωμένο κόστος, στα 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην τιμή του εισιτηρίου για το συνέδριο, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τη συμμετοχή, 1 διάλειμμα για καφέ και υλικό συνεδρίου (τσάντα, στυλό, σημειωματάριο). Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο του ECDM Expo Conference North 2020 είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για να την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών που υπάρχει στο ecdmexpo.com (https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/) . Περισσότερες πληροφορίες: www.ecdmexpo.com .
 

 

-Την ενσωμάτωση καινοτόμων προτάσεων, είτε τεχνολογικών (καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας) είτε μη τεχνολογικών (πχ καινοτομία διαχείρισης, καινοτομία πωλήσεων) μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών.

-Τη μετάβαση και εδραίωση μιας πιο «πράσινης» οικονομίας, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για βιώσιμη ανάπτυξη.

-Την παρέμβαση των τοπικών κοινωνιών για την διαμόρφωση των στόχων της νέας προγραμματικής περιόδου της ΕΕ 2021-2027.

Στο Forum θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων από 6 Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Αλβανία), όπως: Υπουργεία, Επιμελητήρια, Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρήσεων, Διμερή Επιμελητήρια, Ερευνητικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικοί πάροχοι, Επενδυτικοί Όμιλοι, Οργανισμοί Λιμένων, Οργανισμοί Σιδηροδρόμων, Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων, Πάροχοι logistics και μεταφορών, Ενεργειακοί πάροχοι, Οργανισμοί κατασκευής και διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων – Ενεργειακών Αγωγών, Τράπεζες, Αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς, Φορείς κοινωνίας των πολιτών . Για την συμμετοχή σας στο 2ο Balkan Forum καλείστε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, στην ηλεκτρονική σελίδα https://balkanforumthess.com
Φεβρουάριος 2020
 


6ο Επιστημονικό Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας με θέμα: «Digital Platforms & Social Media: Νοµοθετικές Εξελίξεις & Σύγχρονες Προκλήσεις»

H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό «Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiΜΕΕ), σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας με θέμα: «Digital Platforms & Social Media: Νοµοθετικές Εξελίξεις & Σύγχρονες Προκλήσεις». Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, WYNDHAM GRAND ATHENS. Θεματικές Ενότητες: 1η Ενότητα: Aτομικά Δικαιώματα & Ψηφιακές Πλατφόρμες: Όρια στις Υπερδυνάμεις του Διαδικτύου. 2η Ενότητα: Προσωπικά δεδομένα & νέες μορφές ψηφιακών εφαρμογών. 3η Ενότητα: Η νέα Οδηγία για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Μέρος Α' | H χρήση έργων πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο – Η ευθύνη των επιχειρήσεων του Διαδικτύου που ενεργούν ως μεσάζοντες. Μέρος Β' | H εμπορική εκμετάλλευση έργων στο Διαδίκτυο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και Δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο : https://www.nb.org/greek/6o-synedrio-dimee-digital-platforms-social-media.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020-1-18-Conference .


1ο Orancon Travel Forum

 

Η «Μετεξέλιξη του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των διεθνών συνεργιών για την ανάπτυξή του» είναι το θέμα που θα συζητηθεί κατά την διάρκεια του 1ου Orancon Travel Forum, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (09.30 π.μ -14.30 μ.μ.) στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας, Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» (Ριζάρη 2, 106 75 Αθήνα), με την συμμετοχή περισσοτέρων από 400 ξένων και Ελλήνων Tour Operator, εκπροσώπων κρατικών φορέων, φοιτητών τουριστικών σχολών και μελών του τύπου. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η Διεθνοποίηση του εθνικού τουριστικού μας προϊόντος, καθώς και η παρουσίαση καινοτόμων και μοναδικών εφαρμογών σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας. Στο Forum θα αναπτυχθεί μια ενότητα άλλων ζητημάτων, όπως η επανάσταση που φέρνει η Κρουαζιέρα στην ανακατεύθυνση του τουριστικού προϊόντος, η σημασία της σύνδεσης των τουριστικών προϊόντων με πτήσεις από και προς τους τουριστικούς προορισμούς, οι Διεθνείς Συνεργασίες με την δημιουργία ενός -αρχικά Πανευρωπαϊκού Δικτύου με αιχμή τις Μεσογειακές χώρες. Οι κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε διάφορα θέματα και θα μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις τους για σοβαρά ζητήματα και Προκλήσεις σχετικά με το μέλλον του Τουρισμού. Στο Πάνελ έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν, επιφανή στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, από τους κλάδους Ξενοδοχείων, Μεταφορών, Τουριστικών Υπηρεσιών, Γραφεία εισερχόμενου και εξερχόμενου Τουρισμού, Αεροπορικών και Ναυτιλιακών εταιρειών. Στο πάνελ θα συμμετέχει και ο Πρόεδρος της FedHatta κ. Λύσανδρος Τσιλίδης. Το Forum έχει θέσει υπό την αιγίδα ο FedHatta καθώς και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι με το Εθνικό Τουριστικό Δρώμενο Φορείς. Για την συμμετοχή σας και την εγγραφή σας στο Forum, ακολουθείστε το σύνδεσμο

https://orancon.gr/orancon-travel-forum/

 

Ελληνο-Ιαπωνικό φόρουμ, 27-28 Φεβρουαρίου 2020

Ελληνο-Ιαπωνικό φόρουμ .27-28 Φεβρουαρίου 2020, για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Ιαπωνίας στον Τομέα των τροφίμων και ποτών, Ζάππειο Μέγαρο. Εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες Εισαγωγικές Επιχειρήσεις τροφίμων της Ιαπωνίας θα μας επισκεφθούν στη διάρκεια αυτού του διημέρου με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα τα Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα αλλά και να συζητήσουν με τους Έλληνες Εκθέτες τρόπους συνεργασίας. Οργάνωση KOSMEIN LTD EXHIBITIONS-CONFERENCESS-EVENT , Αναστασία Σαλιβέρου, τηλ..2130351640, κινητό: 6906068145, email: Exhibitions.gr@gmail.comΙανουάριος 2020


5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορικής: Η ναυτιλία στη δεκαετία των μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων

Το 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ναυτεμπορικής: Η ναυτιλία στη δεκαετία των μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://events.naftemporiki.gr/ShippingConference2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5%CE%BF+%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%7C+23%2F01%2F2020


Για 3η χρονιά το συνέδριο-θεσμός για την Ηλεκτροκίνηση "3rd Eco-Mobility Conference" διοργανώνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, θα λάβει χώρα στις 20 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της διοργάνωσης Eco-Fest 2020 και θα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών.
Σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την Ελλάδα, η οποία οφείλει να επιταχύνει το βήμα προς την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών μεταφοράς, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλητές από την κεντρική πολιτική σκηνή, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναλύσουν σε βάθος καίρια ζητήματα, όπως το νομικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση και την προστασία του περιβάλλοντος, κίνητρα για επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και τις τελευταίες τεχνολογίες για «πράσινα» οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα. Το Eco-Fest 2020 συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), το Insider.gr και το Δήμο Αθηναίων στις 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2020 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες με πρωτότυπο εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα:
1) Εκθεσιακό σκέλος “Eco-Fair” (18-19-20 Ιανουαρίου 2020)

Χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτόμα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και πρωτοπόρες υπηρεσίες γύρω από τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, της ενέργειας και της ανακύκλωσης.

2) Παράλληλες δράσεις "Eco-Events” (18-19-20 Ιανουαρίου 2020)

Με κυρίαρχο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διοργάνωση Eco-Fest 2020 θα πλαισιώνεται και τις τρεις ημέρες από παράλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, για μικρούς και μεγάλους.

3) Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης “Eco-Mobility Conference” (20 Ιανουαρίου 2020)

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα, θα λάβει χώρα στα πλαίσια της διοργάνωσης Eco-Fest 2020, με ομιλητές από την κεντρική πολιτική σκηνή, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.haee.gr/el/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/2020/3rd-eco-mobility-conference-2020/ 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚ) σας προσκαλεί στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες:
http://elineka.gr/AnaptiksiakoSinedrioThess/ .


Διεθνές Συνέδριο ''Νέα Γεωργία - Νέος Συνεργατισμός. Προς ένα σύγχρονο υπόδειγμα συνεταιρισμών για τη νέα γενιά''

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μαζί με τη ΔΕΘ Helexpo και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο ''Νέα Γεωργία - Νέος Συνεργατισμός. Προς ένα σύγχρονο υπόδειγμα συνεταιρισμών για τη νέα γενιά'' που συνδιοργανώνουν στις 31 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (ΔΕΘ Helexpo - Agrotica).
 

2019

 


Δεκέμβριος 2019


Επετειακό συνέδριο με θέμα: ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2030, αναπτυξιακές προοπτικές 6-7-8 Δεκεμβρίου 2019

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων σας προσκαλεί στο επετειακό συνέδριο με θέμα: ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2030, αναπτυξιακές προοπτικές 6-7-8 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Valis, Αγριά Βόλου (αίθουσα valis Grand Ballroom). Έναρξη συνεδρίου: Παρασκευή, ώρα 18.00 . Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πληροφορίες: Τηλ. 2421094700, email: info@cci-magnesia.gr .8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

 

 

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, διοργανώνει το 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και έχει πλέον καταστεί θεσμός στα δρώμενα της πόλης ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους, συνδράμοντας θετικά στην επιτυχημένη πορεία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και του αγρότη–επιχειρηματία μέσω αυτής της στοχευμένης, συνοπτικής και παρεμβατικής εκδήλωσης. Το φετινό Συνέδριο εστιάζει σε τρείς κλάδους με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, αυτούς της μελισσοκομίας, της οινοποιίας καθώς και της φαρμακευτικής κάνναβης. Πρόκειται για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις εξαγωγικές επιδόσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τα εκάστοτε επιμέρους θέματα, το Συνέδριο αναδεικνύει σταθερά τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο του αγροδιατροφικού συστήματος. Αναμένεται να συμμετάσχει σημαντικός αριθμός διακεκριμένων επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, του κλάδου των δικτύων διανομής, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, επιστημόνων και στελεχών της αρμόδιας πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : Φανή Ζούρου, Email :

f.zourou@amcham.gr , Site : https://www.amcham.gr, Τηλέφωνο : +30 2310 286 453, Fax : +30 2310 225 162.


Επιχειρηματικό Φόρουμ με Θέμα : Τα Επενδυτικά ταμεία και την Ναυτιλία

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, διοργανώνουν στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, Επιχειρηματικό Φόρουμ με Θέμα : Τα Επενδυτικά ταμεία και την Ναυτιλία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στις 17.00. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν, με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). Οι συναντήσεις αυτές στοχεύουν σε: Εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας (διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακή τεχνολογία, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικές, νομικές και άλλες εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες ). Στόχος της Εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επεκτείνουν το Δίκτυο συνεργατών τους, να ενημερωθούν για την τοπική αγορά σε σχέση με τον κλάδο τους, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες αντιπροσώπευσης. Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHuycJ3yfiD-I-Sln8-CUShS0A2c0EZkDGmoSh183_-axeA/viewform?vc=0&c=0&w=1. Οι συναντήσεις θα είναι 15 λεπτών και προ-διευθετημένες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους κκ. Ράνια Θεοδοσοπούλου και Γεώργιο Ασωνίτη τηλ. 2103387104, Emai: keeuhcci@uhc.grΦόρουμ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο & η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σας προσκαλούν στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας και Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00μ.μ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Κύπρου κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Παντελής Γεωργίου email: pantelis.g@actiongroup.com

Τηλ: +30 2107240160

 

Νοέμβριος 2019


Πρόσκληση για 2º forum τουρισμού και real estate

Δήμος Πρέβεζας – Novi sad – Banja Luka. Ελλάδα – Σερβία –Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Οι διοργανωτές σας προσκαλούν στο 2º Forum Τουρισμού και Real Estate, το οποίο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο ‘Ιωάννης Βελλίδης’, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 ,με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων από Ελλάδα, Σερβία και Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Με την λήξη των παρουσιάσεων θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : https://www.greekserbian.com.


3 Πρωθυπουργοί και 85 ομιλητές υψηλού κύρους στο 4ο Thessaloniki Summit 2019

 

Για μία ακόμα χρονιά, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πραγματοποιεί το κορυφαίο οικονομικό και πολιτικό γεγονός, το Thessaloniki Summit. Στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης, 3 πρωθυπουργοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και business leaders, θα συμμετάσχουν στο 4ο Thessaloniki Summit 2019, ορίζοντας την ατζέντα των εξελίξεων για τα επόμενα έτη σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, o Μπόικο Μπορίσοφ και ο Ζόραν Ζάεφ, συζητούν για τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και προτείνουν σχετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριο θέμα συζήτησης του 4ου Thessaloniki Summit θα είναι οι γεωστρατηγικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας. Επίσης, θέματα που αφορούν την ενέργεια, τις μεταρρυθμίσεις, τις υποδομές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Το Thessaloniki Summit διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) σε συνεργασία με τη Συμεών Γ. Τσομώκος (SGT) Α.Ε., και την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο

https://www.thessalonikisummit.gr/ .


Φόρουμ Καινοτομίας - H καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης. Mία ελληνογερμανική συνεργασία

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, συνδιοργανώνουν το Φόρουμ Καινοτομίας: Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία, στις 18 Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερες πληροφορίες: https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/foroym-kainotomias-h-kainotomia-os-mochlos-anaptyxis/5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα «Mε το βλέμμα στο μέλλον». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του συνεδρίου: Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στην εργασία και την κοινωνία, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης: η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν αναδιαρθρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Το συνέδριο θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι τα όρια μεταξύ εργασίας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι πλέον ρευστά. Σε ποιους απευθύνεται: Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Απευθύνεται, επίσης, σε κάθε πολίτη γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι αγαθό σε όλες τις δραστηριότητες και όχι μόνο στον χώρο της εργασίας. Όλοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα απευθύνεται: στους Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και σε όλους, στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας,στους επιθεωρητές εργασίας, στα στελέχη ασφαλιστικών φορέων, στην επιστημονική – ερευνητική κοινότητα, στους φοιτητές – σπουδαστές. Περισσότερες πληροφορίες :
https://elinyaecongress.gr/ . (Πηγή: e- ειδησεόγραμμα, Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τεύχος 154).8o Άραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, 27+28/11/2019

 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει τη διοργάνωση του 8ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ, στις 27-28 Νοεμβρίου 2019. Το Φόρουμ, το οποίο αποτελεί την ετήσια εκδήλωση-ναυαρχίδα του Α.Ε.Ε., συγκεντρώνει, κάτω από την ίδια στέγη, ελληνικούς και αραβικούς παράγοντες, με στόχο τη δημιουργία διμερών επιχειρηματικών σχέσεων αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη των υφισταμένων, εστιάζοντας σε τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος τόσο της ελληνικής όσο και της αραβικής πλευράς, σε μία αφορμή εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες με παρουσιάσεις και διαβουλεύσεις επί στρατηγικών θεμάτων και διμερείς συναντήσεις Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjz9BU4sjehTMJrwS3zj8e0ehRyNK4p5pvSTv_CVRkuWT-ew/viewform

 . Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, στις 16:00.

 


Συνέδριο με τίτλο: "EUandU" ΘΕΕσσαλονίκη Edition και θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση των νέων στην ΕΕ" (
https://www.euandu.eu) .

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019 συνέδριο που θα γίνει στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης ( Αποθήκες Γ & Δ), με τίτλο: "EUandU" ΘΕΕσσαλονίκη Edition και θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση των νέων στην ΕΕ" (https://www.euandu.eu) .

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα τιμήσει με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει σε έναν "Διάλογο με τους Πολίτες" από τις 11 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι.

Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους και νέες 18 έως 35 ετών (Φοιτητές, απόφοιτους οικονομικών τμημάτων, νέοι επιχειρηματίες κ.α.) με ιδέες και ενδιαφέροντα που άπτονται των θεμάτων του συνεδρίου. Το συνέδριο θα έχει συμμετοχικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Αυτό θα επιτρέψει στους νέους να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να αναζητήσουν μαζί καινοτόμες λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η κατάρτιση, η νεανική επιχειρηματικότητα, η εύρεση εργασίας, η απασχόληση και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ιδέες τους. Οι νέοι θα μπορούν να λάβουν μέρος σε ομάδες εργασίας και σε άλλες συμμετοχικές διαδικασίες διαλόγου, έχοντας ως άξονα συγκεκριμένα ερωτήματα, με σκοπό να φέρουν συλλογικά στην επιφάνεια νέες ιδέες και λύσεις.

Επιπλέον στα πλαίσια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν coaching/mentoring υπηρεσίες (μέχρι 12 άτομα ανά coach, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο) για θέματα επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Τέλος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρξει και ένα Job festival, όπου θα δοθεί η δυνατότητα και ο χώρος, σε εταιρείες που προσφέρουν θέσεις εργασίας, να πραγματοποιήσουν συναντήσεις ή/ και συνεντεύξεις με τους συνέδρους

 Οκτώβριος 2019


12th International Conference on Energy and Climate Chage, 9-11 of October 2019, Athens


Το 12th International Conference on Energy and Climate Chage θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 9-11 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα-Ελλάδα. Εγκρίνεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και των ακαδημαϊκών επιπτώσεων των Ηνωμένων Εθνών (UNAI).Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στο 6ο Φόρουμ «Green Energy Investments»). Η δεύτερη μέρα "Scientific Sessions " είναι αφιερωμένη στις παρουσιάσεις και στις συζητήσεις που έχουν σχέση με θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Τέλος, η τρίτη μέρα διαμορφώνεται ως «Brokerage session», η οποία θα συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους στην αγορά και θα τους διευκολύνει να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους (έργα και προγράμματα) και να συζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Για πληροφορίες εγγραφής επισκεφθείτε:
https://promitheasconference.wordpress.com/fees/


Το 2ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην ψηφιακή εποχή, διεξάγεται στις Σέρρες 31/10-2/11/2019

Κόμβος δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς γεωργίας, το συνέδριο αναδεικνύει, το μέλλον της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συνέδρους υψηλού επιπέδου από καινοτόμες επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Οι συνεδρίες αιχμής του AgriBusiness Forum επικεντρώνονται στην ευφυή γεωργία, στις νέες τεχνολογίες, στα logistics, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη νέα ΚΑΠ, στην ενέργεια, πιστοποίηση, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην διασύνδεση επιστήμης-έρευνας και αγοράς. Eγγραφές από 1/4/2019.
Περισσότερες πληροφορίες:* Κα Μάγκου Χριστίνα,
christina.mangou@geo-routes.com , * Κα Κωστοπούλου Ελενα, sales@geo-routes.com
.Σεπτέμβριος 2019


The 2019 European Triple Helix Congress, 30th of September-1st of October 2019- Thessaloniki, Greece

To Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Triple Helix 2019», που αφορά την Υπεύθυνη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (ETHAC2019), έχει ανοίξει την περίοδο αιτήσεων. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι τώρα ανοιχτή για περιλήψεις εργασιών (ακαδημαικών, βιομηχανικών, διαμόρφωσης πολιτικής), αφισών, εργαστηρίων & συνεδριάσεων. Προθεσμία έως 25 Φεβρουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.triplehelixcongress.com/ , e-mail: contact@triplehelixcongress.com , τηλ: 0030 6989842708 .Ιούλιος 2019


4ο Ετήσιο Ιρακινο – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, Αθήνα, 10-11 Ιουλίου 2019

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανακοινώνει τη διοργάνωση του «4ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων», στις 10 – 11 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν τον ευρωπαϊκό παράγοντα στις δυνατότητες ανοικοδόμησης του Ιράκ, το όραμα της ιρακινής πλευράς για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας, περιπτωσιολογικές μελέτες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Τα σημεία εστίασης και τα θέματα του φόρουμ αντανακλούν ζητήματα ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάπτυξη του Ιράκ ενώ το ίδιο το φόρουμ θα αποτελέσει μία ακόμη πλατφόρμα για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για δικτύωση και διεξαγωγή συναντήσεων Β2Β με τους Ιρακινούς εκπροσώπους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Καταλυτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 21 Ιουνίου 2019, ώρα 16.00. Για περισσότερες πληροφορίες: Τ: 210 6711210, Φ: 210 6746577, Ε: chamber@arabgreekchamber.gr  .
Ιούνιος 2019


Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peace and Security Policy Agenda, 20- 22 Ιουνίου

Η Έδρα UNESCO για Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει μεταξύ 20- 22 Ιουνίου ένα Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου, με τίτλο Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peace and Security Policy Agenda. Στόχος του Συνεδρίου είναι η αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται διεθνώς για την υποστήριξη των γυναικών ως θύματα πολέμου αλλά και την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στην ειρήνη. Η ενδυνάμωση των γυναικών σε μετασυγκρουσιακές περιοχές έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια πολλαπλή επίδραση στην οικοδόμηση κοινωνιών ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.Ενθαρρύνοντας, τις εθνικές πρωτοβουλίες και παρουσιάζοντας τα κενά και τις αδυναμίες από την εφαρμογή των υπαρχουσών Σχεδίων Δράσης, το διεθνές συνέδριο της Έδρας φιλοδοξεί να δώσει μια μεγάλη διεθνή δημοσιότητα στη σημασία της γυναικείας προστασίας και ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και της θετικής συμβολής τους στην ειρήνη και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Επίσης, φιλοδοξεί να αξιολογήσει κριτικά την μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του θεματολογίου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
fbellou@uom.edu.gr και unescowomen@uom.edu.gr


9ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα :«Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Capital Link CSRinGreece με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα : «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και τη συμμετοχή Φορέων απ’ όλη την Ελλάδα. Το 9ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ της Capital Link «Επενδύσεις, Εξωστρέφεια & Κοινωνική Υπευθυνότητα: Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στο Hilton Athens Hotel, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο δεν έχει κόστος συμμετοχής και στον ακόλουθο σύνδεσμο θα δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
http://csringreece.gr/forum/2019/agenda.php?lang=gr


NANOTEXNOLOGY 2019, 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2019

Το NANOTEXNOLOGY 2019 το οποίο πραγματοποιείται για 16η συνεχή χρονιά, το διάστημα 29- 06 Ιουλίου 2019, αποτελεί μια Εθνική προσπάθεια και ευκαιρία για την ανάδειξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – Καινοτομιών & Επιχειρηματικότητας και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα Διεθνές Κέντρο Αριστείας που κατευθύνει την Έρευνα και την Τεχνολογία στα Θέματα και Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας και των ΤΠΕ στην Ευρώπη, με την υποστήριξη του Δικτύου ΝΑΝΟΝΕΤ με 600 μέλη- οργανισμούς από όλη την υδρόγειο, του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών ΗΟΡΕ-Α, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΖΚ και άλλους διεθνείς Τεχνολογικούς φορείς και Πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:
https://www.nanotexnology.com/index.php?ItemidΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

 


 2019
 


Ιούνιος 2019

11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων, στις 12-14 Ιουνίου 2019, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Στις 12-14 Ιουνίου 2019, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων είναι η μεγαλύτερη διεθνής συνάντηση για τα εμπορικά επιμελητήρια και τα μέλη των επιχειρήσεων τους. Το Συνέδριο με θέμα: «Δημιουργώντας ένα Κοινό Μέλλον» στοχεύει στην ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου επιμελητηρίων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να βοηθήσει τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και σε όλες τις χώρες να λειτουργούν υπεύθυνα και σε διεθνές επίπεδο. Ακόμα, το Παγκόσμιο Συνέδριο παρέχει μια ασύγκριτη ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και σκέψης σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:
https://connection55.com/icc-wcf-rio-2019/  . Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.worldchamberscongress.org/  , e-mail: worldchamberscongress@iccwbo.org  .

Business Forum της Παρευξείνιας Τράπεζας στην Κωνσταντινούπολη – 17 Ιουνίου 2019

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 20 χρόνων από την έναρξη των εργασιών της Παρευξείνιας Τράπεζας, θα διεξαχθεί Επιστημονικό Φόρουμ στο Ξενοδοχείο «Shangri-La» στην Κωνσταντινούπολη. Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της Τουρκικής Κυβέρνησης και την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η συμμετοχή στο φόρουμ είναι δωρεάν και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας
http://www.bstdb.org/  , όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να προγραμματίσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα στελέχη της Τράπεζας για να συζητήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές προτάσεις. Η ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής της Τράπεζας θα δεχθεί να απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες και να βοηθήσει στον προγραμματισμό επιχειρηματικών συναντήσεων στο events@bstdb.org . Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2310 370110.

Οικονομικό FORUM "Ρωσία- Ελλάδα" στη Βόρεια Οσετία της Ρωσίας

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα μας ενημερώνει ότι ο ελληνικός σύλλογος της Δημοκρατίας Βόρειας Οσετίας-Αλανίας “Προμηθέας”, με την ευκαιρία της 30ηςεπετείου από την ίδρυση του, διοργανώνει Οικονομικό Φόρουμ για τις ελληνορωσικές σχέσεις, με τη συμμετοχή εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων της Βόρειας Οσετίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο Βλαντικαβκάζ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην προώθηση συνεργασίας της περιοχής της Βόρειας Οσετίας με την Ελλάδα. Οι διοργανωτές καλύπτουν τα έξοδα της διαμονής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους διοργανωτές: Ελληνικός σύλλογος «Προμηθέας» κ. Ασλανίδης Γιούρι +7 918 822 40 95, e-mail:
aadonis@mail.ru 

26 - 27 Ιουνίου 2019 | Plovdiv Economic Forum II

Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται το Plovdiv Economic Forum II, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Imperial Plovdiv στη Βουλγαρία. Μεταξύ των 55 και πλέον διακεκριμένων ομιλητών που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους είναι ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko Borissov, ο Πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας, κ. Zoran Zaev, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, κα Ana Birchall, η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Ψηφιακής Οικονομίας κα Mariya Gabriel, ο Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Βουλγαρίας κ. Rossen Jeliazkov, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.plovdivforum.com . Δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο
https://www.eventora.com/en/Events/plovdiv-economic-forum-2019
Νοέμβριος 2019

10ο Διεθνές Συνέδριο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στις Οικιακές Συσκευές και τον Φωτισμό – EEDAL 2019, 6-8 Νοεμβρίου 2019

Στις 6-8 Νοεμβρίου 2019 στο Πεκίνο της Κίνας θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο, που αφορά την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οικιακές Συσκευές και τον Φωτισμό. Το EEDAL 2019 θα προσφέρει την δυνατότητα για συζήτηση και διάλογο πάνω στις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την ενέργεια και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της οικιακής ενεργειακής κατανάλωσης (φωτισμός, οικιακές συσκευές, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ηλεκτρικές συσκευές, θέρμανση και κλιματισμός, «έξυπνα» σπίτια, κτλ), τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς που υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται και τη τεχνολογική και εμπορική πρόοδο που έλαβε χώρα λόγω της διάδοσης και της διείσδυσης του ενεργειακού εξοπλισμού. Το Συνέδριο, επίσης, θα καλύψει και άλλα ζητήματα, μη τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως η καταναλωτική συμπεριφορά και οι κοινωνικές πρακτικές, η πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσφορά και ζήτηση, πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, αξιολόγηση πολιτικής και το φαινόμενο της ανάκαμψης, διεθνής εξισορρόπηση των μεθόδων εξέτασης, βοηθητικά προγράμματα και χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κατοικήσιμα κτίρια.
Περισσότερες Πληροφορίες:
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/events/10th-international-conference-energy-efficiency-domestic-appliances-and-lighting-eedal-19 .


Δεκέμβριος 2019

«Sixth International Investment Forum and Renewable Energy»


Η Επίτιμος Πρόξενος του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στη Θεσσαλονίκη κα Δέσποινα Μαντά (tel: 2310244003,
hconsulate.jordan@gmail.com,  www.hcj.g) ενημέρωσε το ΒΕΘ για το Έκτο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων και Απόδοσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «IFREE 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο Αμμάν της Ιορδανίας στις 17-19 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες: Fax: 0096265240096, Email: info@arec-jo.com .

 

2020

Φεβρουάριος 2020
 Συνέδριο Τεχνολογίας «BASIS SoftExpo» στο Μπαγκλαντές (Ντάκα, 06-09.02.2020)

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών Απέστειλε στο ΒΕΘ  ενημερωτικό  έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με τη διοργάνωση του Συνεδρίου Τεχνολογίας «BASIS SoftExpo», από τις 6 έως τις 9 Φεβρουαρίου τ.ε., στην πόλη Ντάκα, στο Μπανγκλαντές, στο International Convention City Bashundhara.

Το εν λόγω συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Υπηρεσιών Λογισμικού και Πληροφορικής του Μπαγκλαντές (BASIS) και στόχος των διοργανωτών αποτελεί η προβολή τηε βιομηχανίας λογισμικού της χώρας, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διεθνών φορέων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας μέσω μίας κοινής πλατφόρμας, καθώς και η ανταλλαγή νέων ιδεών και εμπειριών.

Σημειώνεται ότι το συνέδριο αναμένεται να επισκεφτούν περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες, ενώ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 εγχώριοι και διεθνείς φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της BASIS SoftExpo 2020 (www.softexpo.com.bd) .

 

Συνέδριο Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 18-19/02/2020

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια, η Γενική Επιτροπή για την Κλιματική αλλαγή και Εκτελεστικών Οργανισμός για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις οργανώνουν από κοινού το Συνέδριο επενδύσεων για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, το οποίο θα λάβει χώρα στις 18/02 (13:00 με 18:30) και 19/02 (09:00 με 16:30) στις Βρυξέλες και συγκεκριμένα στο Crowne Plaza Hotel. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει συνόδους ολομέλειας  με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους του συμβουλίου των Δημάρχων, από την επενδυτική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα: Χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης –Επενδύσεις του μέλλοντος · -Χρηματοδότηση της καθαρής αστικής κινητικότητας · -Χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα,  -Χρηματοδοτική ανακαίνιση οικίας, -Καινοτόμος βιώσιμος ενεργειακός προγραμματισμός. Το συνέδριο θα ενώσει πόλεις , επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και επιτυχημένων λύσεων σε κοινές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : https://eltrun.gr/7idtimas/?fbclid=IwAR2fSVqM7Ub2-BuPnkXvEfaEXxWZEPhKyB0xGqjLDks_54ntrN3zBBnwiyY

 

Ματαίωση του Mobile World Congress, Βαρκελώνη, 24-27.02.2020

 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας  στη Μαδρίτη Ισπανίας μας ενημερώνει ότι  η διοργανώτρια αρχή του Mobile World Congress, GSMA, προέβη το βράδυ της 12.02.2020, σε επίσημη λιτή ανακοίνωση ματαίωσης της φετινής διοργάνωσης στη Βαρκελώνη, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος - συνεδριακής έκθεσης MWC (http://www.mwcbarcelona.com/) , όπως και αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τις αρχές της πόλης για τη διοργάνωση του MWC Barcelona 2021 και άλλων μελλοντικών διοργανώσεων. Ο αυξημένος κίνδυνος του κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την αποχώρηση περισσότερων από 30 εταιριών, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών του χώρου της τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνίας, αποτέλεσαν τις αιτίες για την οριστική ματαίωση του MWC Barcelona 2020. Το κόστος της ακύρωσης είναι μεγάλο, όχι μόνο για τη GSMA και τη Fira Barcelona, επίσημου διοργανωτή εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της Βαρκελώνης, αλλά και για την ίδια την πόλη. Συνολικά, τα έσοδα θα έφθαναν τα 500 εκ. ευρώ ενώ θα απασχολούνταν 14.100 άτομα εποχιακής εργασίας. Επομένως, το συνέδριο αποτελεί τον κύριο φορέα εσόδων του τουριστικού και συνεδριακού τομέα της πόλης για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Για τη Fira Barcelona, τα έσοδα του MWC υπολογίζονται σε 60 εκ. ευρώ, ήτοι το 30% του συνόλου τους. Αυτό που ακόμη είναι αβέβαιο είναι ποιος θα επωμιστεί τα κόστη της ακύρωσης. Δεδομένου ότι η Ισπανία και η Κοινότητα της Καταλονίας δεν είχαν εκφράσει ανησυχία για τον κορωνοϊό αλλά αντιθέτως δήλωναν απόλυτη ετοιμότητα, δεν παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, πιθανό σενάριο είναι να επιστραφούν τα ποσά που αφορούν την ενοικίαση του χώρου, αλλά τα κόστη της κατασκευής των περιπτέρων θα αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Μία πιθανή εναλλακτική πρόταση είναι τα εν λόγω ποσά να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη διοργάνωση του 2021, την οποία η GSMA και η Fira Barcelona επιβεβαίωσαν, τόσο στην ανακοίνωση όσο και στη κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 10:30 π.μ. αυθημερόν (τοπική ώρα, 11:30 π.μ. ώρα Ελλάδας) από τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων μερών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο διευθυντής της GSMA δήλωσε ότι η απόφαση λήφθηκε αποκλειστικά κάτω από το βάρος των συνεχών ακυρώσεων καθώς και από τη διεθνή ανησυχία για την εξάπλωση της ασθένειας, η οποία προς το παρόν είναι απρόβλεπτη. Η απόφαση είναι συμβατή με όλες τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον COVID19. Τόνισε, ότι η φετινή ακύρωση, δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι η GSMA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, αλλά θεωρήθηκε περίπτωση ανωτέρας βίας - "force majeure"- και με αυτόν τον τρόπο τη διαχειρίστηκε. Η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, κα. Ada Colau, σημείωσε ότι η πόλη ήταν προετοιμασμένη για την κατάλληλη διοργάνωση του MWC Barcelona 2020 και θα είναι πάντα ανοικτή και έτοιμη για την ανάληψη διεθνών εκδηλώσεων. Τέλος, όλοι δήλωσαν ότι σέβονται την απόφαση της GSMA ενώ θα συνεχίσουν σε πνεύμα καλής συνεργασίας την προσπάθεια για επιτυχημένες μελλοντικές διοργανώσεις.


Μάρτιος 2020


 

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου  Ενέργειας

Η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού MH Elektroprivreda της Republica Srpska, η πόλη του Trebinje και η εταιρεία SET d.o.o διοργανώνουν Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο, με την ονομασία SET-TR4EBINJE 2020 και τίτλο « Το μέλλον της ενέργειας των Δυτικών Βαλκανίων», κατά την διάρκεια της περιόδου 05-06 Μαρτίου 2020. Το Συνέδριο για την ενέργεια διοργανώνεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Republica Srpska, του Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της RS και θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Trebinje. Βασικό θέμα του Συνεδρίου είναι η μετάβαση στην ενέργεια και οι πολιτικές μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αλλαγών στα ενεργειακά συστήματα των χωρών της περιοχής. Βασικό θέμα του Συνεδρίου είναι η μετάβαση στην ενέργεια και οι πολιτικές μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αλλαγών στα ενεργειακά συστήματα των χωρών της περιοχής.  Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν μπορούν να  εγγραφούν ηλεκτρονικά στον αριθμό: +387 59 222 536, το αργότερο μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2020. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, στις 6 Μαρτίου 2020, προβλέπονται b2b συναντήσεις για τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Τυχόν ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο  Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ: 0038 733 560551.

 

Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ – Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK e.V.) και με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας   (BDI e.V.), ανακοινώνει τη διοργάνωση του «Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ – Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2020, και θα φιλοξενηθεί στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας», “Haus der Deutschen Wirtschaft”, στο Βερολίνο. Το Φόρουμ εντάσσεται στην κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας, με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Φόρουμ. Το πρόγραμμα, τη Δήλωση Συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο τη Δευτέρα, 09.03.2020 αργά το βράδυ να υπάρξει έξτρα πτήση, με την οποία θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι Συμμετέχοντες από Ελλάδα. Εάν έχετε ενδιαφέρον, παρακαλώ στείλτε μας e-mail μέχρι 13.02.2020  g.chiotis@ahk.com.gr. Εάν έχετε κάνει ήδη κράτηση, θα υπάρξει δυνατότητα αλλαγής. 

Απρίλιος 2020

11th International Investment Conference ‘’Sarajevo Business Forum 2020’’ (Σεράγεβο, 20-22/04/2020)

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών ,σε συνέχεια σχετικής ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, μας γνωρίζει ότι διοργανώνεται στο Σεράγεβο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, από τις 20 έως τις 22 Απριλίου 2020, η 11th International Investment Conference ‘’Sarajevo Business Forum 2020’’  Διεθνής Επενδυτική Διάσκεψη.

Η εν λόγω Διάσκεψη συνδιοργανώνεται από τη Διεθνή Τράπεζα της Βοσνίας (BBI), την Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB) και άλλους διεθνείς φορείς με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Στόχοι της Διάσκεψης, η οποία διοργανώνεται επί 11 συναπτά έτη, αποτελούν η προσέλκυση επενδυτών, θεσμικών funds και επαγγελματιών από όλον τον κόσμο, η προβολή των επενδυτικών προοπτικών στις αγορές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και των γειτονικών χωρών, καθώς και η σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ των επενδυτικών φορέων μέσω της διεξαγωγής συναντήσεων B2B.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://www.sarajevobusinessforum.com .


Ιούνιος 2020


 

10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum με θέμα: «Οικονομία και Κοινωνία: Η επόμενη μέρα» 23 Ιουνίου 2020 ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Η Capital Link   σας προσκαλεί στο  10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»  Σε ΨΗΦΙΑΚΗ μορφή. Μια νέα πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί. Η επανεκκίνηση της Οικονομίας είναι μία πρόκληση την οποία κυβερνήσεις και κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, προσαρμοζόμενες σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Για την Ελλάδα, ειδικότερα, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει να εξέρχεται από μία πολυετή κρίση, το διακύβευμα είναι διπλό: πώς θα ανακάμψει και θα επανέλθει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία της Capital Link αποσκοπεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τομείς οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα. Θα δοθεί έμφαση στο νέο τοπίο της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις τήρησης των περιοριστικών μέτρων και στην προτεραιοποίηση ψηφιακών λύσεων, ενώ θα συζητηθούν προτάσεις για τις μεθόδους δυναμικής επιστροφής της χώρας σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» καθότι η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας  είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Πώς ο κάθε διαφορετικός τομέας θα συμβάλλει στη νέα αυριανή πραγματικότητα, πώς διαμορφώνεται το τοπίο της αγοράς δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που πρέπει να τηρούνται και την στροφή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, πώς θα επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφής σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Στην παρούσα συγκυρία, η επανεκκίνηση της Οικονομίας κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ιδιαίτερα σ’ένα πιο ενεργό μοντέλο συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινωνικού συνόλου στην ανάκαμψη της χώρας και την έξοδό της από την εσωστρέφεια, στην οποία έχουν περιέλθει.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή αναβολή των περισσότερων εκδηλώσεων, με συνέπεια την αναγκαιότητα προσαρμογής στη τρέχουσα πραγματικότητα. Η επιλογή διοργάνωσης του Συνεδρίου σε Ψηφιακή Μορφή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της διασύνδεσης μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και τη ροή της πληροφόρησης, σ’αυτή την περίοδο που υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και κοινωνική αποστασιοποίηση αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων και το νέο οικονομικό τοπίο. Με έδρα της Capital Link στη Νέα Υόρκη, η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έχει ως θετικό αποτέλεσμα τη διεύρυνση συμμετοχής  με κοινό από την Ελλάδα και από την Ομογένεια : τόσο από πλευράς ομιλητών, όσο και από πλευράς κοινού συμμετεχόντων.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.     Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη

2.     Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ο ρόλος, η σημασία και το μέλλον των Ελληνικών Startups και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Οικονομία και Κοινωνία

1.     Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Προκλήσεις & Ευκαιρίες πριν και μετά την Κρίση του Covid -19 : Προκλήσεις ανά τομέα, επιλογές χρηματοδότησης – Κεφάλαιο Κινήσεως – Ανάπτυξη, ανάγκες και ευκαιρίες μετασχηματισμού νέων επιχειρηματικών μοντέλων, κλιμάκωση μέσω συγχωνεύσεων κοινοπραξιών, συνεργασιών και εξαγωγών κλπ.

1.     Τράπεζες – Οικονομία & Κοινωνία – Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Τραπεζών στο νέο περιβάλλον.

2.     E-GOV: Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία του Κράτους & του Πολίτη

3.     Η Ταχεία Μετάβαση στο Νέο Ψηφιακό Κόσμο

1.     Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο στην Ελλάδα

Το μέλλον των παραδοσιακών μορφών ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας – Η ενέργεια σαν μοχλός ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας

1.     Κλάδος Υγείας & Φαρμάκων – Νέες Προκλήσεις & Ευκαιρίες

1.     Χαρτογραφώντας το Αύριο - Το Νέο Καταναλωτικό Τοπίο

Ποιός είναι ο καταναλωτής του αύριο – εξέλιξη στη καταναλωτική συμπεριφορά και στο τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή

1.     H Νέα Δυναμική σε Βασικούς Επιχειρηματικούς Κλάδους: Τρόφιμα – Ακίνητα - Ενέργεια

2.     Τουρισμός – Προετοιμαζόμενοι για την Ανάκαμψη

3.     Επενδύσεις – Ανάπτυξη – Οικονομία – Κοινωνία

4.     Αντιμετωπίζοντας την Πραγματικότητα της Επόμενης Μέρας

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν με επιθυμητή την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής . Εγγραφή παρακολούθησης στο σύνδεσμο: https://forumcsr2020.capitallink.com/en/registration

 

 Ιούλιος 2020

Διεθνές Συνέδριο για τις Μολυσματικές Νόσους 18-28 Ιουλίου 2020

 

Αυτό το καλοκαίρι στο συνεδριακό κέντρο NW Washington DC από τις 18 Ιουλίου έως τις 28 Ιουλίου 2020, θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Συνέδριο για τις Μολυσματικές Νόσους.

Η διάσκεψη αυτή διοργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρεία για τις Λοιμώξεις (ISID) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Σημειώστε ότι η εγγραφή για αυτή τη διάσκεψη είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ και οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα σε μια ΔΩΡΕΑΝ θεώρηση διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών από την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τη διατροφή, τα εισιτήρια Round Trip Air και για τις δύο εκδηλώσεις κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.icidreid2020.org/  και στο email: lcd.tank@gmail.com.  Σεπτέμβριος 2020


 

Διοργάνωση Διεθνούς Φόρουμ ‘Life Sciences Baltics 2020’ (Βίλνιους 30/09-01/10.2020)

 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου εξωτερικών   απέστειλε στο  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πληροφόρηση από την Ελληνική Πρεσβεία  στο Βίλνιους Λιθουανίας, έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με το Διεθνές Φόρουμ ‘Life Sciences Baltics 2020’ που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου τ.ε.

Το εν λόγω Φόρουμ αφορά τους κλάδους της βιοτεχνολογίας, της φαρμακευτικής, ιατρικών συσκευών, καινοτομίας και των εταιρειών start ups. Στόχοι των διοργανωτών αποτελούν η ανάδειξη των προοπτικών για διεθνείς συνεργασίες μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών και επενδυτών των ως αναφερόμενων κλάδων, καθώς και η δημιουργία νέων projects.

Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη διοργάνωση κατά το 2018 είχαν συμμετάσχει πάνω από 1800 φορείς από 43 χώρες και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1300 B2B συναντήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην εκπρόσωπο των διοργανωτών, κα. Auguste Uzpelkyte (τηλ. + 37064551272, mail: a.uzpelkyte@enterpriselithuania.com , ιστοσελίδα: www.enterpiselithuania.com ).

 Νοέμβριος 2020

Αir cargo forum Miami, Μαϊάμι (10 – 12 Νοεμβρίου 2020)

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου και ο Διεθνής Σύνδεσμος Αερομεταφορών των ΗΠΑ (TIACA), ανέλαβαν τη διοργάνωση του air cargo forum Miami, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου του 2020, στο Miami Beach Convention Center. Σημειώνεται ότι το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία του Φόρουμ, αποτέλεσε η μεγάλη ζήτηση του κοινού προς τις αερομεταφορές. Οι αερομεταφορές αποτέλεσαν περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο το μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, της παγκοσμιοποίησης και της κατάλυσης των συνόρων. Είναι ταυτόχρονα ένας κλάδος παραδοσιακά ασταθής, ευάλωτος στις οικονομικές και πολιτικές κρίσεις και ένας κλάδος υψηλής εντάσεως κεφαλαίου. Στόχος του Φόρουμ είναι να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και δομή των αερομεταφορών, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει πεδίο μελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα http://www.german-fairs.gr/. Ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.transportlogistic.de/ 


 

World Latvian Economics and Innovations Forum, 19 Νοεμβρίου 2020

Όπως κάθε χρόνο, η AmCham διοργανώνει το συνέδριο «World Latvian Economics and Innovations Forum (WLEIF)», που φιλοξενείται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ελεύθερων Λετονών. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2020. Λόγω των περιορισμών COVID-19 που δηλώθηκαν από την κυβέρνηση της Λετονίας, το WLEIF θα διοργανωθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Οι συμμετέχοντες στο WLEIF θα επανεξετάσουν την πρόοδο των πρωτοβουλιών από προηγούμενα φόρουμ και θα καθορίσουν την πορεία προς τα εμπρός σε σχέση με μια ενοποιημένη οικονομική ταυτότητα, την ανάπτυξη ενός κοινού εμπορικού δικτύου, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις του εργατικού δυναμικού. Το WLEIF θα προσφέρει εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές της οικονομικής ανάκαμψης της Λετονίας, την πρωτοβουλία The Three Seas και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο http://www.pleif.lv/  και στο http://www.wleif.lv/  .Η ατζέντα WLEIF είναι διαθέσιμη εδώ https://www.pleif.lv/agenda/  .


 

 Δεκέμβριος 2020

 
Επιχειρηματικό Διαδικτυακό Forum, Αβάνα 8-9 Δεκεμβρίου 2020

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αβάνα της Κούβας μας ενημερώνει ότι : Στη θέση της ετήσιας Εκθεσης EXPOCUBA που λόγω πανδημίας δεν έλαβε χώρα για το 2020, πρόκειται να διοργανωθεί διεθνές επιχειρηματικό forum, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020. Στην εν λόγω εκδήλωση, καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρηματίες καθώς και κυβερνητικοί φορείς και εμπορικά επιμελητήρια από όλες τις χώρες. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Κούβας κ. Malmierca, σκοπός του forum είναι να δημιουργηθεί ένας εικονικός χώρος όπου η Κούβα θα μπορεί να εκθέσει τα σχέδια της προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Στο εν λόγω forum θα προβληθεί ιδιαίτερα η Οικονομική Ζώνη Mariel και τα πλεονεκτήματα επένδυσης σε αυτήν.
Κάθε συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να φτιάξει το πρόγραμμά του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η κουβανική πλευρά θα έχει αναλυτική παρουσίαση όλων των προϊόντων που είναι προς εξαγωγή, τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Ολες οι πληροφορίες σχετικά με το forum και το πρόγραμμα του μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο http://www.foroempresarial.mincex.gob.cu/  

 

Μάρτιος 2020


Αναβολή του 5ο Συνεδρίου τουρισμού πέντε διμερών Επιμελητηρίων

Τα πέντε διμερή Επιμελητήρια : Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του κορωνοϊού, τις γενικές οδηγίες από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και λαμβάνοντας πάνω από όλα υπόψη την ασφάλεια του κοινού, αποφάσισαν την αναβολή του προγραμματισμένου 5ου συνεδρίου τουρισμού (12.03.2020) και την μετάθεσή του σε ημερομηνία που θα ανκοινωθεί σύντομα. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2310286453, n.tsavdaroglou@amchma.gr , www.amcham.gr .


Αναβολή 1ου Τριημέρου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι: Η εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού (COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση όλων των υπαίθριων συναθροίσεων στην Ελλάδα, δημιουργεί έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες και καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση της επερχόμενης διοργάνωσης του 1ου τριημέρου γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Λάρισα(134-15./3/2020). Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο την υγεία των συμμετεχόντων στο τριήμερο (συνέδριο και έκθεση τοπικών προϊόντων) αλλά και των οικογενειών τους. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευθύνης, το Επιμελητήριο Λάρισας αποφάσισε να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του για το μήνα Μάϊο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να διασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή διοργάνωση του τριημέρου. Για τις ακριβείς νέες ημερομηνίες θα ενημερωθείτε στο εγγύς μέλλον.


4ο Eπιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού

H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 4ο Eπιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού με θέμα: Competition Law in 2020: A World of Evolving and Thorny Challenges. Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, WYNDHAM GRAND ATHENS. Θεματικές Ενότητες: 1st Session: Antitrust law-key developments, 2nd Session: Merger control, 3rd Session: State aid, 4th Session: Antitrust – a thematic approach. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/sinedria-hmerides/sinedria/sinedria-ypo/4o-synedrio-dikaiou-tou-antagonismou.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020-2-22-Conference


2o Βαλκανικό Φόρουμ 27 & 28 Μαρτίου 2020, (ΔΕΘ , ΑΙΘ.ΑΙΜ.ΡΙΑΔΗΣ)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διακρατικής Συνεργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) σε συνδιοργάνωση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg) έλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 2ου Βαλκανικού Φόρουμ 27 & 28 Μαρτίου 2020, (ΔΕΘ , ΑΙΘ.ΑΙΜ.ΡΙΑΔΗΣ ) με βασικούς στόχους: 

-Την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιχειρηματικού και τεχνολογικού αποθέματος καθώς και την καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών και ελλείψεων.
-Τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.
-Την διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικών και τεχνολογικών δικτυώσεων και συνεργειών με σκοπό τη βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού σε βαλκανικό επίπεδο.