ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις
Ελληνικές

2021

Για τις εκθέσεις του Μαρτίου 2021 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Απριλίου 2021 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαΐου 2021 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2021 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2021 πατήστε
εδώ


Για τις εκθέσεις του Νοεμβρίου 2021 πατήστε εδώ

2020

Για τις εκθέσεις του Μαρτίου 2020 πατήστε        εδώ

Για τις εκθέσεις του Απριλίου 2020 πατήστε
       εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαΐου 2020 πατήστε          
 εδώ

Για τις εκθέσεις του Ιουνίου 2020 πατήστε          
εδώ

Για τις εκθέσεις του Ιουλίου 2020 πατήστε         εδώ


Για τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2020 πατήστεεδώ

Για τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2020 πατήστε  
 εδώ

Για τις Εκθέσεις του Νοεμβρίου 2020 πατήστε   εδώ
 

2019

Για τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2019 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου 2019 πατήστε
 εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαρτίου 2019 πατήστε 
εδώ

Για τις εκθέσεις του Απριλίου 2019 πατήστε 
εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαϊου 2019 πατήστε 
εδώ

Για τις εκθέσεις του Ιουλίου 2019 πατήστε 
εδώ

Για τις εκθέσεις του Νοεμβρίου 2019 πατήστε 
εδώ