ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις
ΕλληνικέςΓια τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Φεβρουαρίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαρτίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Απριλίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Μαϊου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Ιουλίου 2019 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Νοεμβρίου 2019 πατήστε εδώ2020

Για τις εκθέσεις του Μαρτίου 2020 πατήστε εδώ
Για τις εκθέσεις του Απριλίου 2020 πατήστε
εδω
Για τις εκθέσεις του Μαΐου 2020 πατήστε
εδώ

Για τις εκθέσεις του Ιουνίου 2020 πατήστε 
ε
δώ

Για τις εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2020 πατήστε εδώ

Για τις εκθέσεις του Οκτωβρίου 2020 πατήστε 
εδώ

Για τις Εκθέσεις του Νοεμβρίου 2020 πατήστε
εδώ