ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι & Διατάξεις
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι &
Διατάξεις

7ΛΝ1Η-34Χ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ορθή συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ με Αρ. Πρωτ.:  ΔΔΘΤΟΚ Α 5026363 ΕΞ 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΤΗΛ. 2106987485, ΦΑΞ. 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Χρήση των Δελτίων χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες αποστολές, με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5026731 ΕΞ 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987475, φαξ: 2106987506 , email: gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026040 ΕΞ 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ:. 2106987485, φαξ: 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2455 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026653 ΕΞ 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr , κ. Γ. Χαβουτσάς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ
Παροχή οδηγιών εν όψει του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Α’ τελωνείου Θεσσαλονίκης, παύση λειτουργίας του Β’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Α’ Τελωνείο Θες/νίκης στο ΣΤ’ Τελωνείο Θες/νίκης  από 1/1/2016, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026427 ΕΞ2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: φαξ: 2104802449, email: secr_icis@gsis.gr
(Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2448 του Συμβουλίου της 14.12.2015 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 345/1/30-12-2015), με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1000527 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987494, φαξ: 2106987506, email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2449 του Συμβουλίου της 14.12.2015 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 345/11/30-12-2015), με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1000525 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987494, φαξ: 2106987506, email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ Β) Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα, με Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1008
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484/ -409/ -448, φαξ: 2106987477/ -408, email: gdt-dasmo@otenet.gr / vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄
Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987455, φαξ: 2106987450, email: d19diadi@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2405/2015 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας, με Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1002952 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987495, φαξ: 2106987506, email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2319 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010389 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2351 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010370 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2316 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010394 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2321 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010372 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2315 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010396 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2255 της Επιτροπής της 2ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010397 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2254 της Επιτροπής της 2ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010399 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2253 της Επιτροπής της 2ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010400 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα με Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1014
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987484, φαξ. 210 6987477, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ΄
Παροχή Διευκρινήσεων αναφορικά με την Κατάθεση Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Εφοδιασμού (ΕΧ Ζ) με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1010417 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987505, φαξ. 210 6987506, email. d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2317 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ΜΕ Αρ Πρωτ.: ΔΔΦΤΟΚ Α 1010393 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2318 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία με Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1010391 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2015/2320 της επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1010373 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 6987485, φαξ. 210 6987489, email. gdt-dasmo@otenet.gr 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ΤΜΗΜΑ Γ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Απαγορεύσεις και περιορισμοί - ασφάλεια τροφίμων- έλεγχοι επιπέδων ραδιενέργειας σε ζωοτροφές και τρόφιμα, καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 και κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 322/2014 με Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1024724 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2106987444 , φαξ. 2106987459 , email. d19diadi@otenet.gr

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25-11-2015 ΕΔΥΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987505, φαξ: 2106987506, email: d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ TMHMA B’
Κοινοποίηση τελικής λίστας προϊόντων τα οποία καλύπτονται από την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα των προϊόντων που καλύπτονται από την συνθήκη ΕΚΑΧ με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1031264 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2106987493, φαξ. 2106987506 , email. d17-@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ
Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC) με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2106987434/ 454, φαξ. 2106987459 , email. d19diadi@otenet.gr , gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ & Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α’
Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/23-02-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048969 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987423, φαξ: 2106987424, email: finexcis@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Δ’ : Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ
Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή Φ.Π.Α και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42), με Αριθμό Πρωτ.: ΠΟΛ.1045
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987409/457, φαξ: 2106987408/459 , email: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’ 3. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Δ’
Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων σε λιμάνια κρατώ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1050713 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987502/455/465/469 , φαξ: 2106987506, email: ipr@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. – Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Δ’ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Κοινοποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα: «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)», με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΤΗΛ.: 2106987502, ΦΑΞ: 2107259327, EMAIL: d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄
Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/ Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς – Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016 .
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987438, φαξ: 2106987459, email: d19diadi@otenet.gr
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας – Παροχή οδηγιών με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987442-5, φαξ: 2106987450/9, email: d19-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α

Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε., με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063219 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g .chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr, κ. Γ. Χαβουτσάς.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α

Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε., με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063221 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr, κ. Γ. Χαβουτσάς.
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α

Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/533 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063217 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr, κ. Γ. Χαβουτσάς.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α

Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/534 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063218 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr, κ. Γ. Χαβουτσάς.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2448 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 345/30-12-2015) , με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1063613 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987494, φαξ: 2106987506, email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

Οδηγίες για την άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών και την έκδοση του πιστοποιητικού ζύγισης νωπών μπανανών, σε εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των Κανονισμών (ΕΕ) 2446/2015 και 2447/2015, με Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1068008 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987452,453, φαξ: 2106987459, email: d19diadi@otenet.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  & ΕΦΚ -  ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α

Κοινοποίηση της Γενικής Γνωμοδότησης 27/2016, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1066202 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr ,  κ. Γ. Χαβουτσάς.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. – Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, με Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 2106987452,453, φαξ: 2106987459

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/137 της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1065839 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλάση 7019 , με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1065841 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/Α΄ - Δ/ΝΣΗ Σ.Τ.Ε.Π/Α’
Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους- Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων , με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210698743/452, φαξ: 2106987459, email: d19diadi@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 2016/302 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία , με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1065835 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 2016/283 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία , με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1065838 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489 , email: gdt-dasmo@otenet.gr
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Α’
Δημιουργία νέων πιστοποιητικών Taric, με ημ/νια έναρξης ισχύος 01/05/16 , με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1067141 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987495/506, φαξ: 2106987495/506, email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. – δασμολογική κατάταξη με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1074835 ΕΞ2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987475, φαξ: 2106987477 , email: ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Δηλώσεις Προμηθευτή – Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2106987493, ΦΑΞ. 2106987489 , EMAIL. gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας [Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013] – Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π), με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1078307 ΕΞ2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987477 , email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ - Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2106987541, ΦΑΞ. 2106987489 , EMAIL: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών-νέος κατάλογος φαρμάκων, με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ1075702ΕΞ2016
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2106987445, EMAIL: d19diadi@otenet.gr 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β΄
Κοινοποίηση οδηγιών της Ε.Ε., αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR – MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1081023 ΕΞ 2016.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2106987541, ΦΑΞ. 2106987489 , EMAIL. d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β΄
Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) – Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1082376 ΕΞ 2016.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 2106987493, ΦΑΞ. 2106987489 , EMAIL. d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ Β’
Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2016/859 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1087148 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987541, φαξ: 2106987506, email: d17c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Παράταση της περιόδου χάριτος για την απαιτούμενη μορφή πιστοποιητικού προέλευσης για την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 090096, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094261 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987497, φαξ: 2106987477 , email: m.barsaki@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/ 2016 – Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ/ φαξ: 2106987495/2106987477, email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ B’
Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του EOX αριθ. 70/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον EOX [2016/753], με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.:2106987513, φαξ: 2106987506 , email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754], με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1096321 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987513, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1047 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος | του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1098385 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987484, φαξ: 2106987489, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr  , κ. Γ. Χαβουτσάς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1050 του Συμβουλίου της 24.6.2016 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 173/1/30-6-2016), με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1100524 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987494, φαξ: 2106987506 , email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1100807 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987513, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1051 του Συμβουλίου της 24.6.2016 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 173/5/30-6-2016), με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1100522 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987494, φαξ: 2106987506 , email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1100809 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987513, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄
Ενεργοποίηση μηνύματος ΙΕ 590 – Επιβεβαίωση Εξόδου, με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1110303 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987455/435, φαξ: 2106987459, email: d19diadi@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
«Ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 090096», σχετικό ΔΔΘΤΟΚ Α 1023830 ΕΞ 2016, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1105720 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987497-477, email: kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου (ΚΟ) αφετέρου, με Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Β 1103016 ΕΞ 2016.
ΓΙΑ περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987513, φαξ: 2106987506 , email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –ΤΜΗΜΑ Γ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας – Νέο μεταφρασμένο κείμενο Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετ: Η με Α.Π ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/ 28-4-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΩ8) της Υπηρεσίας μας, με Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ1117691 ΕΞ 2016
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987444, email: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/936 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107316 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/935 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107305 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1140 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107280 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
«Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.». με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107346 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
«Κοινοποίηση Τροποποίησης των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.». με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107339 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/996 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107328 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/933 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107324 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ΔΙ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ - ΤΜΗΜΑ: Α
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/934 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη ΣΟ, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1107296 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987484, email: g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ B’
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1116304 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.:2106987541, φαξ: 2106987506 , email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. &Φ.Π.Α - ΤΜΗΜΑ Δ΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Συμπλήρωση διασαφήσεων εξαγωγής: κατάργηση – αντικατάσταση κωδικού 1710, με Αρ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Δ 1118978 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987409, φαξ: 2106987408, email: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α & B’
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1219, της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 499/96 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις της Ένωσης για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Ισλανδίας, με Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1121082 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.:2106987495, 2106987493, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’
Κοινοποίηση απόφασης αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ – ΟΑΠ της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής Ενδιάμεσης Συμφωνίας Σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, με Αριθμ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Β 1126344 ΕΞ 2016 
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2106987541, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/664 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123846 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/615 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123406 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/663 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123848 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/665 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123889 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/614 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123407 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/613 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123408 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/666 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1123494 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’
Ενσωμάτωση νέων τύπων μέτρων στο υποσύστημα TARIC για τις μεταφορές αποβλήτων, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1129657 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987495, φαξ: 2106987506, email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ B’

Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 2016/1380 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την παρέκκλιση από το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για την περιφερειακή σώρευση για τόνο καταγωγής Ισημερινού, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1128522 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987513, φαξ: 2106987506, email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1321 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1127455 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489, email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1211 της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1127458 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489 ,email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1320 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1127456 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489, email: gdt-dasmo@otenet.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1354 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1128087 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ, φαξ: 2106987485, φαξ: 2106987489 email: gdt-dasmo@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ
Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλάσεις 8536 και 8525, με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1128086 ΕΞ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987485, φαξ: 2106987489, email: gdt-dasmo@otenet.gr 
 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ – 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄
Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α από τη Δ.Ο.Υ με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων, με Αριθμό Πρωτ.: ΠΟΛ.1124
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2106987439, 2103628634, φαξ: 2106987459 , email: d19diadi@otenet.gr  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΤΜΗΜΑ Γ΄.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β΄ 3779/23-11-2016) Αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες : τηλέφωνο: 213 1514303 φαξ: 210 3838981, Email: speristeris@gge.gr.  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Διεθνείς κυρώσεις – Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2017/330 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 329/2007, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Βόρειας Κορέας – Κωδικοποίηση οδηγιών.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  , http://www.icisnet.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας». ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 210 6987434, 210 6987452, 210 6987455, site: http://www.aade.gr/  
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2017/728/ΕΕ – Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι των ξύλινων μέσων συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Γ 1090539 ΕΞ 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987443, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ένωσης, την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου (EXS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και την κατάθεση γνωστοποίησης επανεξαγωγής στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Α 1106275 ΕΞ 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987443, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τελωνειακές αποφάσεις – Δικαίωμα ακρόασης
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987443, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Διεθνείς κυρώσεις – Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011.
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987443, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/επανεξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό την τελειοποίηση.
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922 ΕΞ 2017 | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3207.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-6987508-509, 210- 7259253, fax: 210-6987506, e-mail: ipr@otenet.gr .


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Φάρμακα για ανθρώπινη κατανάλωση- Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής (επανεξαγωγής).
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Γ 1125637 ΕΞ 2017 | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3249.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  , http://www.icisnet.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α’ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Α 1137431 ΕΞ 2017 | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3564
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: http://www.aade.gr/ , http://www.icisnet.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εφαρμογή του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γουνοδερμάτων και βοηθητικών υλικών για την κατασκευή ετοίμων ειδών»
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1163497 ΕΞ 2017| ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 4380
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: http://www.aade.gr/ , http://www.icisnet.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017| ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 4391
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Γ 1171886 ΕΞ 2017| ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 4469
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.Α.Ε.».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375315-6, 210 3375311-312, fax: 210 3375001, e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr, d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΕΘ: 3126
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375312, fax: 210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3127
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987438, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Ίδρυση και λειτουργία των Ελεύθερων Ζωνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από την 01/01/2019.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ/27.09.2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ:4762
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-698709, fax: 210-698709, e-mail: ipr@otenet.gr  , site: http://www.aade.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/
Αγορανομικές Διατάξεις
Ανά σελίδα