ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εκθέσεις Ο.Ε.Υ.
Εκθέσεις ΟΕΥ Ελβετίας
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2021 12:43:49


Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βέρνη, απέστειλε έγγραφο ενημέρωσης προς το ΒΕΘ, σχετικά με τις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ελβετία το 2021. Στον κατάλογο που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, παρατίθεται επιλογή 66 εμπορικών εκθέσεων (γενικές, κλαδικές, διατομεακές, περιφερειακές), από σύνολο μεγαλύτερο των 180 εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα τακτικά στην Ελβετία, μαζί με τα διαθέσιμα συναφή ποιοτικά και αριθμητικά στοιχεία τους. Λόγω της πανδημίας, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί στη φυσική τους μορφή όλες οι εκθέσεις του α΄ εξαμήνου του 2021 στην Ελβετία και παραμένει η αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του έτους. Η παράθεση των εκθέσεων γίνεται κατά χρονολογική σειρά της αρχικά προγραμματισμένης διεξαγωγής τους. Με κόκκινο χρώμα αναγράφονται οι νέες ημερ/νίες διεξαγωγής για το 2022, εάν και όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους διοργανωτές. Συνιστούμε σε κάθε περίπτωση τον περιοδικό επανέλεγχο αυτών των ημερ/νιών. Το Γραφελιο ΟΕΥ Βέρνης βρίσκεται στη διάθεσή σας και σε ετοιμότητα να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή μπορεί σχετικά με την επιθυμία ή την προοπτική συμμετοχής σας σε εμπορική έκθεση στην Ελβετία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βέρνη, Τηλ.: +41(0)313561410, E-mail: ecocom-bern@mfa.gr  , ιστοσελίδα: bit.ly/3gJfPKz  .