ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ (Ιούλιος-Αύγουστος 2022)
Ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου 2022 09:28:06


Αποτελέσματα Βαρόμετρου ΒΕΘ (Ιούλιος- Αύγουστος 2022)