ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2013
Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα ‘Καρφίτσα’
Ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 2013 10:24:48


Στροφή σε μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία, με έμφαση την εξωστρέφεια
 
H οικονομική μεγέθυνση των προηγούμενων δεκαετιών στηρίχθηκε στην αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης. Η χώρα δανειζόταν για να εισάγει και να καταναλώνει, ενώ η παραγωγική της βάση έφθινε με ταχύτατους ρυθμούς. Σήμερα βιώνουμε όλοι τις συνέπειες αυτού του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης. Το ζητούμενο, πλέον, είναι να παράγουμε περισσότερα, πιο ανταγωνιστικά προϊόντα που θα είναι διεθνώς εμπορεύσιμα προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα.

Η προσπάθεια της ενίσχυσης της εξωστρέφειας μπορεί και πρέπει να στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, που αποτελούν την καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν ήταν ποτέ εύκολη, για πολλούς λόγους. Μεταξύ των κυριότερων είναι η αναπτυξιακή φιλοσοφία που επικράτησε τις περασμένες δεκαετίες στη χώρα, μια φιλοσοφία που ανέδειξε την κατανάλωση σε αποκλειστικό σχεδόν όχημα για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, οδηγώντας την παραγωγή στο περιθώριο.

Εμπόδιο ήταν και είναι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών: αδυναμίες όπως η υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος της ενέργειας, η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, κ.α. Σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και το υψηλό κόστος δανεισμού - για όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν ακόμη να δανείζονται.

Κι όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ανθίστανται, ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς τους και της ανάγκης αναζήτησης διεξόδου και ευκαιριών ανάπτυξης. Αν θέλουμε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας το ρόλο και την ευθύνη που μας αναλογεί. Πάγιο αίτημά μας προς την πολιτεία είναι η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ποιοτικής και ανταγωνιστικής εγχώριας παραγωγής.

Είναι επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε θέματα ποιότητας, τυποποίησης και συσκευασίας και προϊόντων, αλλά και τεχνοκρατικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης. Αυτό που επανειλημμένως έχει ζητήσει το ΒΕΘ είναι να υπάρξει ουσιαστική – και όχι απλώς τυπική – ενεργοποίηση του τραπεζικού τομέα στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας που τρέχουν αυτό το διάστημα, με πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ.

Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να στηριχθεί σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα κατευθύνει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για σπατάλη πόρων σε αποσπασματικές και άστοχες δράσεις. Τώρα, χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

Από την πλευρά μας, ως ΒΕΘ, παρέχουμε προς τα μέλη μας πληροφόρηση σε θέματα εξωστρέφειας, συμμετέχουμε σε εκθέσεις εντός και εκτός των ελληνικών τειχών αλλά και σε επιχειρηματικές αποστολές ενώ καλύπτουμε τις ανάγκες διαρκούς ενημέρωσης των μελών μας.

Πεποίθησή μας ήταν και είναι ότι μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία, πολιτείας και επιχειρήσεων, μπορούμε να στηρίξουμε την αναγέννηση της ελληνικής παραγωγής. Μπορούμε να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα σε δύναμη εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.