ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

2010
Αίτημα για νέα παράταση της προθεσμίας για τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ

Επανερχόμαστε στο θέμα του άρθρου 66 του Ν. 3842/2010, που αφορά τη μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ ληξιπρόθεσμων οφειλών, που διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ  1047/27-4-2010.
Εκφράζουμε κατ΄ αρχήν την ικανοποίησή μας για την παράταση που δόθηκε μέχρι 30-6-2010 της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η προκήρυξη του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους  ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
Δυστυχώς λόγω καθυστέρησης υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος από τις περισσότερες τράπεζες, το σύνολο των μελών μας στερείται της δυνατότητας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Για το λόγο αυτό ζητούμε νέα παράταση της προθεσμίας ικανή για να ενταχθούν οι ΜΜΕ στο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και προσδοκούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός μας.  
   
Σωτήριος Μαγόπουλος
Πρόεδρος ΒΕΘ