ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
Οι τακτικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ως προς την υποβολή των αιτήσεων
Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2022 12:17:14


Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, η Κεντρική Υπηρεσία ΠΣ Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00, κατά το οποίο δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ, η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα επηρεαστεί ως προς την υποβολή αιτήσεων παρά μόνο ως προς τη διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη και τη διαδικασία αρχικοποίησης στοιχείων πρόσβασης.