ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 19 Μαϊου 2022 10:18:27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΕΘ για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 11:28:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού -Διοικητικός Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:46:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού-Ειδικούς Συνεργάτες πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο "AGROFFICIENCY"
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:38:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 7 Απριλίου 2022 12:20:17
Πρόσκληση στην Ημέρα Δημοσιότητας για τις Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας, Κυριακή 03.04.2022
Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2022 13:49:39
Δελτίο Τύπου - 3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2022 08:47:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Εξοπλισμός γραφείου (πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών) που περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με ακρωνύμιο AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2022 13:28:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με Ακρωνύμιο "AGOFFICIENCY"
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2022 13:16:38
Ανά σελίδα