ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για συμμετοχή στη δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στο πλαίσιο του έργου “AGROFFICIENCY”
Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου 2022 10:40:17
Ενημερωτική εκδήλωση ΒΕΘ με θέμα "Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & Ψηφιακό Ωράριο- Σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο"
Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2022 15:58:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού (ειδικός συνεργάτης) πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE-BULGARIA 2014-2020" με ακρωνύμιο "AGROFFICIENCY"
Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2022 15:56:58
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2022 09:42:11
Οι τακτικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ως προς την υποβολή των αιτήσεων
Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2022 12:17:14
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2022 08:43:50
Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Εξωτερικών και του Β.Ε.Θ.
Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2022 11:39:58
Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών με το ΒΕΘ για την αγορά του Ισραήλ
Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2022 08:00:00
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21η Νοεμβρίου, στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΘ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 2 Νοεμβρίου 2022 13:15:08
Ενημερωτική εκδήλωση ΒΕΘ με θέμα "Ενέργεια-Ενεργειακή κρίση- Ενεργειακές Κοινότητες"
Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2022 13:37:58
3 σελίδες: 1, 2, 3
Ανά σελίδα