ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
To ΒΕΘ συμμετέχει στον "Περιφερειακό Μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας"
Ημερομηνία: 9 Μαρτίου 2021 11:00:00


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμβάλει στο έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την απασχόληση, την ανεργία και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να ληφθούν και να υλοποιηθούν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.
 
Το ΒΕΘ αρωγός σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος του τόπου μας θα συμβάλει στο εν λόγω έργο μέσω της συμμετοχής των μελών του στην έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από την εξειδικευμένη εταιρεία Palmos Analysis.

Για αυτό το σκοπό θα διαβιβαστούν τα εξής στοιχεία (1) Επωνυμία (2) Σταθερό τηλέφωνο (3) Email και (4) Κλάδος Δραστηριότητας.
 
Η εν λόγω διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό της συμμετοχής στην έρευνα που θα διεξαχθεί και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Καθ’ όλη τη διαδικασία, τηρούνται όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας.
 
Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου.  Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί την συμμετοχή του, μπορεί να καλέσει στο 2310 271708, αρμόδια κα. Γεωργιάδου ή να αποστείλει email στο public@veth.gov.gr