ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) για την υλοποίηση των ενεργειών παραδοτέων, που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2 και 4 του έργου με ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”»
Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2021 14:29:20
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) για την υλοποίηση των ενεργειών παραδοτέων, που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2 και 4 του έργου AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2021 19:46:54
Eνημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες - Σάββατο 11.09.2021
Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2021 16:15:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση των ενεργειών παραδοτέων, που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 1 και 2 του έργου με Ακρωνύμιο "AGROFFICIENCY"
Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2021 15:58:39
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συμμετοχή Β.Ε.Θ. στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 22 Ιουλίου 2021 14:22:24
ΟΒΣΘ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αναζήτησης δικηγόρου για την ανάθεση έργου
Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2021 16:48:03
Διαδικτυακή εκδήλωση του ΒΕΘ σε συνεργασία με το ICBS
Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2021 10:39:14
Ο ανθρώπινος παράγοντας ως στοιχείο μίας μικρομεσαίας επιχείρησης θα τεθεί στο επίκεντρο διαδικτυακής ημερίδας την Τετάρτη, 9 Ιουνίου.
To ΒΕΘ συμμετέχει στον "Περιφερειακό Μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας"
Ημερομηνία: 9 Μαρτίου 2021 11:00:00
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την απασχόληση, την ανεργία και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
ΒΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορκωτό λογιστή
Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2021 11:00:00
Ποιοι είναι οι όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρα 14.00
Μέχρι 13 Γενάρη η υποβολή ενστάσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην ΠΚΜ”
Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2021 12:35:32
Η υποβολή των ενστάσεων ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Ιανουαρίου.
2 σελίδες: 1, 2
Ανά σελίδα