ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2020
Έρευνα ΔΣΘ - ΒΕΘ για τα δάνεια
Ημερομηνία: 6 Ιουλίου 2020 12:44:59


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν έρευνα απευθυνόμενη σε πολίτες που είτε έχουν λάβει δάνειο, είτε παρείχαν εγγύηση σε δάνειο.

Η έρευνα είναι ηλεκτρονική, με ερωτηματολόγιο, ανώνυμη και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση και υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων.

Η έρευνα έχει  δεκαπενθήμερη προθεσμία, δηλαδή έως 15 Ιουλίου, λόγω της κατάθεσης σχεδίου νόμου, και προεκιμένου να υπάρχει χρόνος για την υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων.