ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2020
Ενημέρωση για το πρόγραμμα επιδότησης ΜμΕ ύψους 150 εκατ. ευρώ
Ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 2020 13:41:10
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, διαπιστώνεται τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερος ζήλος και παραπληροφόρηση από επιτήδειους με σκοπό να εξαπατήσουν τους επιχειρηματίες και να αποκομίσουν οι ίδιοι με παράτυπο και καταχρηστικό τρόπο ίδια οφέλη.
Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη του ΒΕΘ για το νέο πρόγραμμα"Γέφυρα"
Ημερομηνία: 28 Αυγούστου 2020 13:07:30
Ο Φ. Κουρμούσης θα ενημερώσει για τις λεπτομέρειες του προγράμματος - Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ημερομηνία: 18 Αυγούστου 2020 11:16:16
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως εταίρος της κοινοπραξίας του έργου «Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 4: Δημιουργία διεθνών πλατφορμών επικοινωνίας και δραστηριοτήτων συνεργασίας» του έργου πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση τις δραστηριότητες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ιστότοπου, των στόχων και των δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα εταίρο (Τουρκία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία) του έργου.
Έρευνα ΔΣΘ - ΒΕΘ για τα δάνεια
Ημερομηνία: 6 Ιουλίου 2020 12:44:59
Η έρευνα έχει δεκαπενθήμερη προθεσμία, έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της κατάθεσης σχεδίου νόμου, και προεκιμένου να υπάρχει χρόνος για την υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων.
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάπτυξη/Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΒΕΘ
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2020 11:09:41
Δημόσιο Ανοικτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου Ανάπτυξης/Αναβάθμισης των Πληροφοριακών του Συστημάτων προκηρύσσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Εκδήλωση του ΒΕΘ για τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2020 12:50:00
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη σήμερα, στην αίθουσα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» του επιμελητηρίου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2020 12:02:03
Αντικείμενο μεταξύ άλλων είναι η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017, 2018, 2019 από Ορκωτό Ελεγκτή και η εισαγωγή του λογιστικού συστήματος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο διπλογραφικό σύστημα εγγραφών.
Εκδήλωση ΒΕΘ, ICBS,ΣΕΒΕ για την εξωστρέφεια των ΜμΕ
Ημερομηνία: 14 Ιανουαρίου 2020 13:43:48
Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου ΒΕΘ, ICBS και ΣΕΒΕ διοργανώνουν εκδήλωση με ομιλητή τον υφ.Εξωτερικών, Κ. Φραγκογιάννη.
Ανά σελίδα