ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2017
Eκλογές στο ΒΕΘ 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου
Ημερομηνία: 1 Σεπτεμβρίου 2017 11:14:50


Η Εκλογική Επιτροπή του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017, οι εκλογές για την ανάδειξη των σαράντα ένα (41) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης θα διενεργηθούν το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017.

Γνωστοποιείται, επίσης, ότι ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών σε κάθε Τμήμα που καταχωρήθηκαν στα μητρώα μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2016 και μπορούν να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις) θα εκτεθεί στην έδρα του Επιμελητηρίου [Αριστοτέλους, 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη], όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για να ενημερωθούν σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις.