ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2009
ΕRASMUS για Νέους Επιχειρηματίες

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες - που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα λιγότερο από τρία χρόνια - της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να μάθουν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο [1 έως 6 μήνες] κοντά σε έμπειρους επιχειρηματίες σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιχειρήσεις - μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να το δηλώσουν μέχρι τις 15 Μαϊου 2009 στο Τμήμα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας του Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 - τρίτος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-241158, φαξ 2310-232667, email :  statistics@veth.gov.gr .-

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης