ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2009
Εκθεσιακή Πολιτική ΒΕΘ
Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2015 09:40:00


Επίσης ανακοινώνει  και το εκθεσιακό πρόγραμμα της ΔΕΘ για το 2009 , το οποίο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΒΕΘ με την ΔΕΘ, θα συμπεριληφθεί αυτούσιο στο Εκθεσιακό Πρόγραμμα του ΒΕΘ για το 2009, προκειμένου να ληφθεί υπόψη  στις προτάσεις ή παρατηρήσεις.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις και αποστολή των προτάσεων ή παρατηρήσεων, σας  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων του ΒΕΘ, τηλ.: 2310241383 , Φαξ: 2310277733 , e-mail: sme-industry@veth.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συμμετοχή Β.Ε.Θ.

στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης