ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2015
Παραεμπόριο και ανάπτυξη στο μικροσκόπιο ΒΕΘ - Γ.Γ. Εμπορίου
Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2015 13:58:28


Η καταπολέμηση του παραεμπορίου με τη συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο, το ΣΕΔΙΠ, η χάραξη και η εφαρμογή στρατηγικής πολιτικής για το επιχειρείν με στόχο την ανάπτυξη, η εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών, η θέσπιση ενός δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, ήταν μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως λύσεις για την πραγματική οικονομία. Δεν μπορούμε να ακούμε επανειλημμένα λέξεις όπως: ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, ρευστότητα, και στην πραγματικότητα ότι απόφαση λαμβάνεται, να δυσχεραίνει τη θέση των επιχειρήσεων» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης των προέδρων των τριών παραγωγικών επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ και ΕΕΘ) με τον κ. Παπαδεράκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος κατέθεσε υπόμνημα στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή στο οποίο μεταξύ άλλων προτείνει:

-Χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής πολιτικής στον τομέα του εμπορίου, με στόχο την ανάπτυξη, την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

-Διασφάλιση της εφαρμογής συμφωνηθέντων κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η μαχητική καταπολέμηση των φαινομένων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

-Διαμόρφωση ξεκάθαρου εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων, για την παραγωγή, ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

-Θέσπιση ενός δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Πλέον τα «κόκκινα» δάνεια, η διευθέτηση του προβλήματος έχει καθυστερήσει επί μακρόν, ανέρχονται περί τα 85 δις ευρώ.

-Επιδίωξη αναμόρφωσης, απλοποίησης και εκσυγχρονισμού όλου του νομοθετικού και κανονιστικού πλέγματος στις δημόσιες προμήθειες για να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

-Εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών.

-Πάταξη του παραεμπορίου. Πρόταση της ΚΕΕΕ αλλά και του ΒΕΘ είναι η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο, με την ονομασία «Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου» (ΣΕΔΙΠ). Δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέα υπηρεσίας, αλλά για ενοποίηση/συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα.

Επιπλέον προτείνεται: προμήθεια ειδικών μηχανημάτων (x-ray scanners) και τοποθέτησή τους στα μεγάλα λιμάνια και στις συνοριακές πύλες της χώρας, εντατικοποίηση των δειγματοληπτικών ελέγχων των φορτίων, ενίσχυση του προσωπικού των τελωνείων στις μεγάλες πύλες εισόδου της χώρας.

«Σε μια δύσκολη συγκυρία για τον επιχειρηματικό κόσμο η συλλογική προσπάθεια επιτάσσει τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών μας» καταλήγει το υπόμνημα.