ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Πιστοποιήσεις
ISO 9001:2008
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του.
Διαχειριστική Επάρκεια
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του.
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Μέλους
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του.
Παράπονο Μέλους
Φόρμα περιγραφής προβλήματος, παραπόνου ή παρατήρησης
Ανά σελίδα