ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Τμήμα Υπηρεσιών
ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ
Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών
ΠΕΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών
ΚΑΜΠΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραμματέας Τμήματος Υπηρεσιών
Ανά σελίδα