ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΦΕΡΒΟΥΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΣΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΜΑΜΟΥΤΟΣ - ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΑΖΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΔΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος Δ.Σ
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος Δ.Σ
5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
Ανά σελίδα