ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Τμήμα Βιοτεχνών
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πρόεδρος Τμήματος Βιοτεχνών
ΚΟΥΤΣΜΑΝΗ ΧΡΥΣΑ
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Βιοτεχνών
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΕΙΑ
Γραμματέας Τμήματος Βιοτεχνών
Ανά σελίδα