ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Υπηρεσία Μίας Στάσης ( Υ.Μ.Σ. )
Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Οδηγίες και δικαιολογητικά για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρεών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Ι.Κ.Ε.
Οδηγίες και δικαιολογητικά για την ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
Ανά σελίδα