ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Θ.
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014 10:26:37


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίμων και σε όσους εμπλέκονται με τη διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, προγραμματίζει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίμων με ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Τα σεμινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ για τα μέλη του επιμελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα μη μέλη , ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο Οικονομικό τμήμα του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα μέλη του ΒΕΘ είναι η ταμειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία πρέπει να προσκομισθούν ταυτόχρονα με την αίτηση είναι:

      • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
      • Φωτοτυπία της έναρξης επιτηδεύματος της εταιρίας από την Δ.Ο.Υ
      • Φωτοτυπία του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης προσωπικού

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων του ΒΕΘ, αρμόδια κα.Α.Γούτα ,στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο e-mail : sme-industry@veth.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΦΕΤ